Europeese Unie

 

Versie: met ingang van 22 Mei 2018

Privacybeleid

Deze website wordt beheerd en aangeboden door WorldRemit Ltd (“WorldRemit”, “wij”, “ons”, “onze”), met als vestigingsplaats 62 Buckingham Gate, Londen, SW1E 6AJ, en indien u woonachtig bent in een land waar wij onze diensten aan u leveren en u een gebruiker bent van onze website https://www.worldremit.com/ (onze site) en/of van onze mobiele applicatie (de mobiele app), dan zijn wij een gegevensbeheerder als bedoeld in de Gegevensbeschermingswetgeving (zoals hieronder gedefinieerd). In dit Privacybeleid gelden verwijzingen naar “u” en “uw” als verwijzingen naar een gebruiker van onze website en/of van onze mobiele app.

Inleiding

We streven ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren, en op een open en transparante manier met uw informatie om te gaan.

In dit beleid (“Privacybeleid”) wordt uitgelegd welke informatie wij over u verzamelen of u aan ons verstrekt, waar we deze voor gebruiken en met wie wij de informatie delen. Het Privacybeleid omschrijft ook uw rechten en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie. Lees het onderstaande zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze uitgangspunten en werkwijze inzake uw persoonsgegevens en hoe wij daar mee omgaan.

In dit Privacybeleid wordt soms naar uw informatie verwezen als persoonsgegevens. Wij kunnen daarnaast soms ook samenvattend verwijzen naar het hanteren, verzamelen, beschermen en opslaan van uw persoonsgegevens als het verwerkenvan dergelijke persoonsgegevens.

In dit Privacybeleid verwijst de term Gegevensbeschermingswetgevingnaar de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU; samen met alle overige toepasselijke wetgeving inzake privacy of gegevensbescherming.

Welke informatie verzamelen wij over u

Wij kunnen informatie over u verzamelen, registreren en gebruiken in zowel fysieke als elektronische vorm, en zullen de gegevens bewaren, gebruiken en anderszins verwerken in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving en als omschreven in dit Privacybeleid.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen onder andere de volgende gegevens zijn:

 • uw naam;
 • uw contactinformatie, zoals e-mailadres en telefoonnummer (of een telefoonnummer dat u gebruikt om onze klantenservice te bellen);
 • uw demografische informatie, zoals leeftijd, opleiding, geslacht en interesses;
 • bewijs van uw identiteit (bijvoorbeeld paspoortinformatie);
 • unieke identificatiecodes, zoals gebruikersnaam, accountnummer en wachtwoord;
 • uw profielen en posts op andere sociale media-applicaties en diensten die wij leveren of die u ons ter beschikking stelt;
 • uw betaalgegevens of andere financiële gegevens, zoals: de naam van uw bank of betalingsprovider, uw rekeningnummer, bankcode en factuuradres; en
 • informatie over uw bezoek aan onze website, met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, via en vanaf onze site (inclusief datum en tijdstip), duur van de bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen) en methoden om van de pagina weg te browsen.

Daarnaast verzamelen we informatie over u in relatie tot andere personen (zoals details van de ontvangers van uw geldovermakingen) wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt. Door ons dergelijke informatie te verstrekken, bevestigt u dat u de vereiste toestemming van die personen heeft verkregen voor een redelijk gebruik van hun informatie voor de doelstellingen als genoemd in deze kennisgeving, of dat u anderszins toestemming heeft ons namens die personen die informatie te verstrekken. Zorg dat die andere personen op de hoogte zijn van deze kennisgeving en dat de bepalingen van deze kennisgeving duidelijk worden gecommuniceerd.

Hoe verzamelen wij informatie over u

 • Informatie die u ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Als u gebruikmaakt van onze diensten, moet u bepaalde informatie verstrekken, zoals uw naam, adres en kaartnummer, alsmede de naam en andere informatie over de ontvangers van de geldovermakingen die u ons opdraagt om uit te voeren.
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt. Dit betreft informatie over u die u aan ons verstrekt door formulieren op onze site in te vullen (bijv.: de sectie contact met ons opnemen) of door met ons te communiceren via telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat bijvoorbeeld informatie die u ons verstrekt wanneer u zich registreert op de site zodat wij contact met u kunnen opnemen, en wanneer u een probleem met onze site meldt. De informatie die u ons verstrekt kan onder andere uw naam en e-mailadres omvatten.
 • Sociale media. Afhankelijk van uw instellingen of het privacybeleid voor sociale media en messagingdiensten, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram, kan het zijn dat u ons toestemming geeft om informatie van deze accounts of diensten in te zien.
 • Andere bronnen. We kunnen informatie over u ontvangen uit andere bronnen, met inbegrip van publiekelijk beschikbare databases, en deze gegevens combineren met informatie over u waar wij al over beschikken. Dit helpt ons bij het updaten, uitbreiden en analyseren van onze records en het leveren van diensten die voor u van belang kunnen zijn.
 • Informatie die wij over u verzamelen.
  • Zoals de meeste websites maken ook wij gebruik van “cookies” om onze site en de manier waarop u deze gebruikt te verbeteren. Cookies zorgen ervoor dat een website u onthoudt. Het zijn kleine tekstbestanden die sites naar uw computer (of telefoon/tablet) sturen. Deze bestanden verbeteren het gebruik en de snelheid van de website bijvoorbeeld door uw naam en adres automatisch in tekstvelden in te vullen. Raadpleeg ons Cookies-beleid voor aanvullende informatie.
  • Daarnaast verzamelen we van elk bezoek van u aan onze site bepaalde informatie (zoals: soort browser, internet service provider (ISP), pagina's met verwijzingen/uitgangspagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstreamgegevens). We kunnen deze automatisch verzamelde loginformatie combineren met andere informatie die wij over u verzamelen.
  • Sociale media-widgets. Onze website bevat sociale media-widgets of -functies, zoals de Facebook Vind ik leuk-knop en de Twitter-knop. Dit zijn interactieve miniprogramma's die op onze site draaien en waarmee specifieke diensten van een ander bedrijf worden geleverd (zoals het weergeven van nieuws, opinies, muziek etc.). Persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, kan via de widget worden verzameld. De widget kan ook cookies plaatsen om ervoor te zorgen dat deze correct functioneert. De informatie die door deze widget wordt verzameld, wordt beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat de widget heeft gecreëerd.
  • Mobiele app:

Wanneer u onze mobiele app downloadt, zullen wij in aanvulling op de bovengenoemde informatie:

 • automatisch informatie verzamelen over het soort apparaat dat u gebruikt, de versie van het besturingssysteem, alsmede systeem- en prestatie-informatie. We kunnen u van tijd tot tijd pushberichten sturen om u te informeren over evenementen of acties die wij organiseren. Als u dergelijke communicaties niet langer wilt ontvangen, kunt u ze via de instellingen van het apparaat uitschakelen. Om ervoor te zorgen dat u de juiste kennisgevingen ontvangt, zullen wij bepaalde informatie over uw apparaat moeten verzamelen, zoals besturingssysteem en gebruikersidentificatie-informatie;
 • mogelijk uw locatie-informatie verzamelen om een locatie te vinden waar u naar zoekt in uw gebied. We zullen deze informatie uitsluitend delen met onze kaartprovider met als enige doel u te kunnen voorzien van deze dienst. Uw geolocatiegegevens kunnen worden gedeeld met externe partijen zodat zij u reclames voor locaties (bijvoorbeeld restaurants) in uw gebied kunnen sturen. U kunt er te allen tijde voor kiezen zich uit te schrijven voor deze locatiegebaseerde diensten door de betreffende instelling in het apparaat te wijzigen, of door ons een e-mail te sturen via CustomerService@WorldRemit.com; en
 • mogelijk mobiele analysesoftware gebruiken zodat we een beter inzicht krijgen in de functionaliteit van onze mobiele software op uw telefoon. Deze software kan informatie registreren, zoals hoe vaak u de mobiele app gebruikt, de gebeurtenissen die erin plaatsvinden, het totale gebruik, de prestatiegegevens en vanwaar de mobiele app werd gedownload. Wij koppelen de informatie die we opslaan in de analysesoftware niet aan persoonsgegevens die u ons verstrekt via de mobiele app.

Hoe we uw informatie gebruiken

Ons primaire doel van het verzamelen van gebruikersinformatie is u een veilige, soepele, efficiënte en maatwerkervaring bieden en u de diensten leveren waar u ons om heeft gevraagd. Daarnaast kunnen we de door u verstrekte informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat de content op onze site op de meest effectieve wijze voor u en uw computer of apparaat wordt gepresenteerd.

We gebruiken uw informatie specifiek voor de volgende doeleinden:

 • het nakomen van onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten die wij met u zijn aangegaan, of uit toepasselijke wetgeving, en het leveren van de diensten aan u in navolging van onze voorwaarden en van dit Privacybeleid;
 • het registreren van uw WorldRemit-account;
 • het uitvoeren van uw transactie-/(opwaardering prepaid)-verzoek;
 • het zenden van bevestigingen naar u;
 • u informeren over wijzigingen in onze diensten;
 • het voorkomen van fraude;
 • ervoor zorgen dat inhoud van onze site op de meest effectieve wijze voor u en uw computer wordt gepresenteerd;
 • het versturen van marketingcommunicatie, mits u tijdens een verkoop (of onderhandelingen over een verkoop) van onze producten of diensten uw contactgegevens heeft verstrekt en dat u niet heeft besloten zich uit te schrijven voor dergelijke communicatie, in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving (met inbegrip van de Europese Richtlijn 2002/58/EG en de 2003 Richtlijn betreffende Privacy en Elektronische communicatie (EG-richtlijn);
 • het beheren van onze site en voor interne handelingen, zoals het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, research, statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze site en onze diensten veilig en beveiligd te houden;
 • het meten van of inzicht krijgen in de effectiviteit van reclames die wij u en anderen aanbieden, en het aanbieden van relevante reclames aan u;
 • het doen van suggesties en aanbevelingen aan u en andere gebruikers van onze site over diensten die voor u of hen van belang kunnen zijn; en
 • het weergeven van persoonlijke ervaringsverhalen van tevreden klanten op onze website, in aanvulling op andere aanbevelingen, wanneer u met een externe beoordelingssite bent overeengekomen dat wij dit mogen doen. Als u uw ervaringsverhaal wilt aanpassen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.

Juridische grondslag voor het gebruik van uw persoonlijke informatie

De wet staat toe dat we uw persoonsgegevens gebruiken zoals we dat doen, omdat de verwerking ervan:

 • noodzakelijk is voor de rechtmatige belangen die wij nastreven, namelijk:
  • het uitvoeren en beheren van onze bedrijfsactiviteiten;
  • het voorkomen van fraude;
  • het leveren van onze diensten;
  • het evalueren, ontwikkelen of verbeteren van onze diensten;
  • u informeren over relevante producten en diensten die u gebruikt;
  • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om informatie op te slaan en openbaar te maken wanneer nodig; en/of
  • u een efficiënte en soepele klantervaring bieden;
 • noodzakelijk is voor de nakoming van ons contract met u om u onze diensten te leveren;
 • noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons is opgelegd; of
 • door u is toegestaan, omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Uw informatie delen

De volgende categorieën ontvangers kunnen uw persoonlijke informatie ontvangen en verwerken voor de doelstellingen die in dit Privacybeleid zijn genoemd:

 • We kunnen gegevens openbaar maken om onze diensten te leveren, om te voldoen aan wettelijke vereisten, om ons beleid toe te passen, om samen te werken met wettelijke of regelgevende autoriteiten voor zover vereist volgens de toepasselijke wetgeving en om onze rechten en eigendommen te beschermen.
 • De persoonlijke informatie die u ons verstrekt kan ook worden gedeeld met externe bedrijven, agenten, contractanten, dienstverleners of gerelateerde ondernemingen, inclusief en zonder beperking:
  • met kredietinformatiebureaus om uw identiteit te verifiëren, of met ontvangers van het geld dat via de dienst is overgemaakt, voor zover nodig om onze diensten aan u te kunnen leveren, om te reageren op uw vragen of voor elk ander gerelateerd doel, en
  • met instanties voor fraudepreventie die de informatie kunnen gebruiken om fraude en witwassen te voorkomen, en om uw identiteit te verifiëren (opgemerkt wordt dat aan diegenen die fraude hebben gepleegd, diensten, financiering of een dienstverband kunnen worden geweigerd). Voor aanvullende informatie over hoe uw informatie wordt gebruikt door ons en deze instanties voor fraudepreventie kunt u contact met ons opnemen via fraud@worldremit.com).
 • We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met:
  • andere bedrijven die wij opdracht hebben gegeven om diensten voor of aan ons te leveren;
  • andere externe partijen voor doeleinden die redelijkerwijs kunnen worden afgeleid van de omstandigheden waaronder de informatie werd verstrekt;
  • andere zakelijke entiteiten, mochten we voornemens zijn daarmee te fuseren, of daardoor te worden overgenomen, of mocht die zakelijke entiteit in ons investeren, of mochten we een zakelijke herstructurering ondergaan;
  • elke rechtsopvolger, in het geval er sprake is van een liquidatie of faillissement van WorldRemit; en
  • elke andere externe partij, maar dan alleen na uw voorafgaande toestemming.

Koppelingen naar andere sites

Onze website kan koppelingen naar andere sites bevatten, dit geldt ook voor onze sociale media-knoppen. Ondanks dat we trachten alleen koppelingen te maken met websites die onze hoge normen en ons respect voor privacy delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacypraktijken van de andere websites en een koppeling houdt geen goedkeuring van die website in. Zodra u via onze website naar een andere website gaat, bent u gehouden aan de voorwaarden van die website, inclusief maar niet beperkt tot het internetprivacybeleid en werkwijzen. Controleer deze beleidslijnen alvorens u gegevens op deze websites invoert.

Behavioural targeting/re-targeting

We werken samen met externe partijen om reclames op onze website weer te geven of om onze reclames op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen gebruik maken van technologieën, zoals cookies, om informatie over uw activiteiten op deze site en andere sites te verzamelen teneinde u te voorzien van reclames die zijn afgestemd op uw browsingactiviteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van reclame op basis van uw interesses, kunt u zich hiervoor uitschrijven door hier te klikken. U blijft dan wel algemene reclames ontvangen.

Hoe we uw informatie beschermen

Wij zorgen ervoor dat er passende technische, fysieke, elektronische en administratieve beschermingsmiddelen aanwezig zijn die uw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang. Wanneer u bepaalde informatie invoert op onze bestelformulieren, zoals een creditcardnummer, versleutelen wij de verzending van die informatie middels redelijke beveiligingsmethoden. We volgen de algemeen geaccepteerde bedrijfsnormen aangaande de bescherming van persoonlijke informatie die aan ons wordt gezonden, zowel tijdens de verzending als nadat wij het hebben ontvangen.

Helaas is de verzending van informatie via het internet (met inbegrip van e-mail) niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van de gegevens die naar onze site zijn verzonden, niet garanderen; elke verzending vindt plaats voor uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsmaatregelen hanteren om onbevoegde toegang te voorkomen.

Hoelang wij uw informatie bewaren

Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen slechts zo lang bewaren als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelstellingen, of als vereist om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die aan ons zijn opgelegd. Dit omvat het regelmatig nakijken van onze bestanden om te controleren of de informatie accuraat, actueel en nog steeds vereist is.

De periode van bewaring van informatie over u is afhankelijk van het soort informatie en het doel waarvoor we het gebruiken. Normaal gesproken bewaren we onze records tot maximaal 7 jaar na beëindiging van uw relatie met ons, teneinde te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen uw contactinformatie, verzameld om u marketingcommunicatie te kunnen sturen in overeenstemming met dit beleid, bewaren zolang u uw inschrijving voor het ontvangen ervan niet beëindigt.

Gegevens buiten de EER versturen

Gegevens die u via onze site of mobiele app verstrekt, worden verzonden naar en opgeslagen op beveiligde servers binnen de EER die eigendom zijn van ons of namens ons worden beheerd. Gegevens kunnen worden overgedragen naar, of worden opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) en kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons werkt, of voor een van onze dienstverleners, gerelateerde bedrijven, agenten of contractanten. Dergelijke overdrachten kunnen worden uitgevoerd om de dienst te kunnen leveren, om onze site, mobiele app of diensten te verbeteren, of om te assisteren bij beveiligings- of fraudepreventieactiviteiten.

Wanneer ontvangers zich buiten de EER bevinden, zorgen wij ervoor dat zij een afdoende beveiligingsniveau hanteren voor uw persoonsgegevens of dat de overdracht anderszins is toegestaan volgens de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, door middel van methoden, met inbegrip van standaard contractuele clausules, bindende bedrijfsregels, registratie voor het Privacy Shield programma, of door zich te verlaten op een relevant besluit van de Europese Commissie ten aanzien van geschiktheid of op andere wettelijke gronden of voorwaarden, altijd in overeenstemming met de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk of passend is, zullen we ons verlaten op uw toestemming als de wettelijke basis voor overdracht van uw persoonsgegevens naar buiten de EER, hoewel dit geen gebruikelijke gang van zaken is. Wanneer hiervan sprake is, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken.

Afmelden

Daar waar vereist volgens de Gegevensbeschermingswetgeving krijgt u wanneer u ons uw persoonlijke informatie verstrekt de keuze om u aan of af te melden voor marketingcommunicatie.

U heeft de keuze zich op elk gewenst moment “af te melden” voor onze mailinglijst voor marketingcommunicatie, attenderingen en updates, waardoor elke toekomstige overdracht van marketingcommunicatie via e-mail wordt voorkomen.

Elke elektronische mailing die wij u sturen bevat informatie over hoe u zich kunt afmelden. U kunt echter ook een e-mail sturen naar CustomerService@WorldRemit.com met in de onderwerpregel “DRINGEND AFMELDINGSVERZOEK” en in het tekstblok het e-mailadres dat u wilt laten verwijderen.

Wij zullen elk afmeldingsverzoek van u onmiddellijk behandelen.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht:

 • geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens (d.w.z. voor welk doel, welk soort persoonsgegevens, aan welke ontvangers deze openbaar worden gemaakt, elke externe bron waarvan de gegevens afkomstig zijn, bevestiging of we gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, alsmede de logica, het belang en de verwachte consequenties). Het doorlezen van dit Privacybeleid maakt deel uit van uw recht op informatie;
 • om te verzoeken om toegang tot of een afschrift van persoonsgegevens die wij van u aanhouden;
 • om uw persoonsgegevens te rectificeren als u van mening bent dat deze onjuist of niet actueel zijn;
 • om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen als u van mening bent dat we niet het recht hebben deze aan te houden;
 • om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover een dergelijke verwerking is gebaseerd op eerder verkregen toestemming);
 • om ons op enig moment te vragen te stoppen of te starten met het versturen van marketingberichten door gebruik te maken van onderstaande contactinformatie;
 • om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • op gegevensportabiliteit (enkele van uw persoonsgegevens naar elders verplaatsen) onder bepaalde omstandigheden; en
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden.

U kunt contact met ons opnemen via CustomerService@WorldRemit.com als u een van deze rechten wilt doen gelden. Wij zullen onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van uw rechten als betrokkene nakomen.

Elk verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens moet op schrift zijn gesteld en we zullen trachten binnen een redelijke termijn te reageren, in elk geval binnen één maand (drie maanden voor complexe of meerdere verzoeken), in navolging van de Gegevensbeschermingswetgeving. We behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding in rekening te brengen (als vergoeding van de kosten voor het aanleveren van de informatie) of om te weigeren te reageren wanneer verzoeken klaarblijkelijk ongegrond of buitensporig zijn: in dat geval zullen we de situatie aan u uitleggen en zullen we u informeren over uw rechten.

Wij streven ernaar ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u aanhouden te allen tijde accuraat is. Teneinde ons te assisteren bij het actueel houden van uw informatie, dient u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonsgegevens. Op uw verzoek zullen wij redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens accuraat zijn en we zullen alle persoonsgegevens die onjuist zijn onverwijld rectificeren, in elk geval binnen één maand na uw verzoek daartoe.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Elke wijziging die wij in de toekomst aanbrengen in ons Privacybeleid zal op deze pagina worden gepost en, voor zover aan de orde, via e-mail kenbaar gemaakt aan u. Controleer regelmatig of er sprake is van updates of wijzigingen in ons Privacybeleid.

Klachten

Vragen, opmerkingen en verzoeken ten aanzien van dit Privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan:

WorldRemit Ltd

62 Buckingham Gate

Londen, SW1E 6AJ

Verenigd Koninkrijk

E-mail: dit formulier

U kunt deze contactgegevens ook gebruiken als u een klacht wilt indienen over ons ten aanzien van uw privacy.

Als u zich zorgen maakt over ons gebruik van uw informatie, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij:

 • het bureau van de Information Commissioner, die het gebruik van persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk regelt en er toezicht op houdt, en wel via de hulplijn op 0303 123 1113; of
 • als u zich in een ander EU- of EFTA-land bevindt, bij de nationale toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming in dat land (een lijst daarvan vindt u op: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

Australia

 

Effective 18 November 2014

WorldRemit Pty Ltd - Australia Privacy Policy

WorldRemit Pty Ltd (ABN 23 154 871 011) ('WorldRemit', 'we', 'us') is a subsidiary of WorldRemit Ltd.

At WorldRemit we are committed to ensuring the privacy of the personal information you have provided us. We are bound by the Australian Privacy Principles ('APPs') established under the Privacy Act 1998 (the 'Act'), which require you to be informed about how we handle your personal information. This Privacy Policy ('Privacy') describes how WorldRemit collects, holds, uses and discloses your personal information and how the information is protected.

All third parties (including customers, suppliers, sub-contractors, and agents) that have access to or use personal information collected and held by us must abide by this Policy.

Copies of this Policy are available free of charge by contacting our Privacy Officer or can be downloaded from our website www.worldremit.com. Please note that, this Policy does not extend to websites of third parties that we may provide links to on or from our website.

In this Policy:

 • 'Disclosing' information means providing information to persons outside of us;
 • 'Personal information' means information or an opinion relating to an individual, which can be used to identify that individual;
 • 'Privacy Officer' means the contact person for questions or complaints regarding our handling of personal information;
 • 'Sensitive information' is personal information that includes information relating to a person's racial or ethnic origin, political opinions, religion, trade union or other professional or trade association membership, sexual preferences and criminal record, and also includes health and biometric information; and
 • 'Use' of information means our use of information.

Type of personal information we collect

We collect and hold a range of personal information including:

 • Your identity particulars, including your full name, residential address, date of birth, gender, contact details, and details of specific primary identification documents e.g. Drivers Licence, Passport or Medicare Card numbers.
 • Any additional personal information you provide to WorldRemit online, by email, telephone or other correspondence;
 • Your Occupation;
 • Your Payment details;
 • Transaction information;
 • Biometric information (only for the purposes of verifying your identity); and
 • Demographic information such as age, gender and post code.
 • Details of services or products you acquire from WorldRemit or you enquire about, along with any additional information that may be necessary to deliver the requested WorldRemit products and services to you.

Sensitive personal information

We will not collect sensitive information about you without your consent unless an exemption in the APPs applies. These exceptions include if the collection is required or authorised by law or necessary to take appropriate action in relation to suspected unlawful activity or serious misconduct. For example, we might collect your biometric information when confirming your identity.

How we collect the information

We generally collect your personal information:

 • When you complete the WorldRemit online registration form when you request/submit an online money transfer request or airtime service through your WorldRemit online account.
 • From information disclosed to us by you on the phone, or by sending us correspondence (including letters, faxes and emails) or visiting us in person;
 • From a variety of third party sources, including our business contacts, identity verification service providers, financial institutions,
 • Directly from applications, questionnaires and other forms you may complete when you wish to use our services.

In some circumstances we may be provided with personal information about you from a third party. If so, we will take reasonable steps to inform you that we hold the personal information and the purpose for which we hold the personal information. We will take reasonable steps to make you aware of this Policy.

Please note that you do not have the option of dealing with us anonymously, or by using a pseudonym. This is because it is illegal for us to deal with individuals who are not identified.

If you do not provide us with the personal information we request, we may not be able to provide you with our products or services, or process your application to access our products or services, process your funds transfer request.

Unsolicited personal information

We may receive personal information about you when we have taken no active steps to collect that information. This is known as 'unsolicited' personal information. We destroy or de-identify all unsolicited personal information we receive, unless it is relevant to our purposes for collecting personal information. We may retain additional information we receive about you if it is combined with other information we are required or entitled to collect. If we do this, we will retain the information in the same way we hold your other personal information.

Use of your personal information

We may use and disclose your personal information for any of the purposes mentioned below. We may also use and disclose your personal information for secondary purposes which are related to the primary purposes set out above, or in other circumstances authorised by the Privacy Act. Sensitive information will be used and disclosed only for the purpose for which it was provided (or a directly related secondary purpose), unless you agree otherwise or an exemption in the Act applies.

At WorldRemit we use and disclose the information collected and held about you so that we may:

 • Provide you with the WorldRemit service you have requested, enquired, ordered through our website www.worldremit.com (including money transfers, airtime top up and other product and services as made available by us);
 • Fulfil your order, send your order confirmation and to manage our customer service communications with you;
 • Verify your identity in order to provide you with the product(s) or service(s) you have requested;
 • Comply with our various regulatory and legal obligations including but not limited to the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act 2006 (Cth);
 • Further improve and develop our products and services;
 • Determine whether you came to our website from a banner ad or an affiliate website;
 • Ascertain and establish effective marketing campaigns;
 • Provide you with information about WorldRemit products and services;
 • Consider and investigate any concerns or complaints you may have; and
 • Continuously improve our website and our customer experiences.

Disclosure of your personal information and sending information overseas

We disclose your personal information to:

 • Our related entities, including our operating Headquarters WorldRemit Ltd in the United Kingdom and our affiliate office in the USA;
 • Our correspondent partners, disbursement and payment provider partners for the purposes of processing your requested transaction;
 • The Identification Verification agencies used to confirm your identity and meet the applicable identification and verification regulatory requirements;
 • Our digital marketing/advertising analysts and providers for email marketing and consumer choice and data analysis;
 • To government agencies, law enforcement bodies and courts where required by law;
 • To third parties as permitted and required law; and
 • Anyone to whom you authorise us to disclose to.

Information disclosed to third parties will only be information required for the supply and fulfilment of the WorldRemit product and service, or for customer assistance purposes or as required by law. Strict confidentiality agreements will be adhered to by the respective receiving third party. We are likely to disclose your information to third parties located in Australia, USA, UK and Europe.

WorldRemit is committed to the protection of your information and only deal with ethical suppliers and business partners who demonstrate similar values and are bound by privacy laws of the same standard as Australia.

We will not disclose your personal information to overseas recipients without your consent unless:

 • We have taken reasonable steps to ensure that the recipient does not breach the Privacy Act, or the APPs; or
 • The recipient is subject to a similar information privacy regime.

Storage and security of your personal information

When we collect personal information from you, we follow generally accepted industry standards to protect the personal information collected by us, both during transmission and once we receive it. We will take all reasonable steps to protect your personal information from loss, misuse and interference, and unauthorised access, modification and disclosure. We endeavour to maintain physical, electronic and procedural safeguards to protect your personal information. We also endeavour to restrict access to your personal information by our employees and third parties to information they reasonably require.

We understand our customers require peace of mind when it comes to information security. We use modern security measures such as secure firewalls, servers, databases and data encryption to safeguard the personal information provided by you. Furthermore, hard copies data files are filed in secured cabinets and only accessible to the designated employee. And if no longer required disposed of securely through the available secured bins.

We will retain your information for as long as needed to provide services to you, or as required by law. Where we no longer need your information, we will take reasonable steps to destroy or de-identify it.

Despite our efforts, no method of transmission over the internet, or method of electronic storage, is 100% secure. If you have any questions about security on our website, please contact us.

Direct marketing

We may use your personal information to send you direct marketing material. We will only use personal information we collect from you for the purposes of direct marketing without your consent if:

 • the personal information does not include sensitive information; and
 • you would reasonably expect us to use or disclose the information for the purpose of direct marketing; and
 • we provide a simple way of opting out of direct marketing; and
 • you have not requested to opt out of receiving direct marketing from us.

We do not disclose personal information we collect to others for the purpose of allowing them to direct market their products and services. We do not use or disclose sensitive information for direct marketing purposes.

If we collect personal information about you from a third party, we will only use that information for the purposes of direct marketing if you have consented (or it is impracticable to obtain your consent), and we will provide a simple means by which you can easily request not to receive direct marketing communications from us. We will draw your attention to the fact you may make such a request in our direct marketing communications.

You have the right to request us not to use or disclose your personal information for the purposes of direct marketing, or for the purposes of facilitating direct marketing by other organisations. We must give effect to the request within a reasonable period of time. You may also request that we provide you with the source of their information. If such a request is made, we must notify you of the source of the information free of charge within a reasonable period of time. You may choose to stop receiving marketing emails by either:

Quality of your personal information

We are committed to ensuring that the personal information we collect, hold, use and disclose is relevant, accurate, complete and up-to-date.

Before we use or disclose your information, we will take reasonable steps to ensure that your personal information is accurate, complete, relevant, up-to-date and is not misleading. We encourage you to regularly review your personal information and update your personal information in your WorldRemit profile.

We encourage you to contact us if any personal information we hold about you needs to be updated. If we correct information that has previously been disclosed to another entity, we will take reasonable steps notify the other entity of the correction. Where we are satisfied information is inaccurate, we will take reasonable steps to correct the information within 30 days, unless you agree otherwise. We will not charge you for correcting your personal information.

Access to your personal information

Subject to the exceptions in the Privacy Act, you can access the personal information that we hold about you by contacting the Privacy Officer. We will generally provide you with the requested information within 30 days of request. In the event that we are unable to do so or not required by law to do so, we will inform you of the reasons for refusal.

We will require evidence that the request is coming from you and specification of what information is required. An administrative fee for searches, collation of information, photocopying costs may apply. To request information stored about you, contact us:

 • By email: privacy@worldremit.com
 • By mail: To the Privacy Officer, WorldRemity Pty Ltd, Suite 23.01, Level 23, 1 O'Connell Street, Sydney, NSW 2000.

We will endeavour to grant you access to personal information which we hold about you within 30days of receiving your request.

How to make a privacy complaint?

WorldRemit takes all complaints seriously and will investigate your complaint accordingly.

If you believe that there has been a breach of the Australian Privacy Principles or elements of this Privacy Policy, or if you have any concerns about WorldRemit's handling of your personal information, please contact us using the Contact Us tab on our website or by emailing us at privacy@worldremit.com or by calling our Customer Service Help Desk on 02 6145 2161. Your Privacy Complaint must be directed and addressed to the Privacy Officer.

Please note that we aim to respond complaints within 30days of receipt. If you are not satisfied with our response to your complaint, you can also refer your complaint to the Office of the Australian Information Commissioner by:

 • Telephoning the OAIC on 1300 363 992
 • Writing to the OAIC - Director of Complaints, Office of the Australian Information Commissioner, GPO Box 5218, Sydney NSW 2001.
 • Emailing the OAIC - enquiries@oaic.gov.au

Cookies & internet technology

We may use cookies, for example, to keep track of your preferences and profile information. Cookies are also used to collect general usage and volume statistical information that does not include personal information.

Third party data technologies are used within the WorldRemit app by WorldRemit Ltd and our marketing partners. These technologies are used to monitor app usage and track in-app events, and information from these technologies may be reported on both an individual and aggregate basis.

Full terms and conditions can be found on our website. Accordingly, usage of the website assumes acceptance of these terms and conditions.

Web beacons

Our website contains electronic images known as 'Web Beacons' (sometimes called single-pixel gifs). These are used along with cookies to compile aggregated statistics to analyse how our site is used and may be used in some of our emails to let us know which emails and links have been opened by recipients. This allows us to gauge the effectiveness of our customer communications and marketing campaigns.

We use a third party to gather information about how you and others use our website. For example, we will know how many users access a specific page and which links they clicked on. We use this aggregated to understand and optimize how our website is used.

You should be aware that any information you provide in these blogs and forums may be read, collected and used by others who access them.

Changes to this policy

We may update this Policy to reflect changes to our information handling practices. If we make any material changes we will notify you by email (sent to the e-mail address specified in your account) or by means of a notice on our website prior to the change becoming effective. We encourage you to periodically review this page for the latest information on our privacy practices.

Contact information

You can contact us about this Privacy Policy by writing or email us at the address below:

 • By Email: privacy@worldremit.com
 • By Phone: +61 (02) 6145 2161
 • By Mail: WorldRemit Pty Ltd, Suite 23.01, Level 23, 1 O'Connell Street, Sydney, NSW 2000.

Hong Kong

Version: effective from 3 December 2018

Privacy Policy

WorldRemit (Hong Kong) Limited ("WorldRemit") whose registered office at Room 1001-1002, 10/F Wilson House 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong is part of the WorldRemit global group of companies (the "WorldRemit Group").

This website (https://www.worldremit.com/) ("our site") and/or our mobile application (the “Mobile App”) are operated by the WorldRemit Group.  If you are a resident of Hong Kong and a user of our site or the Mobile App, WorldRemit will be a data user for the purpose of Data Protection Legislation (as defined below).  In this Privacy Policy, references to "You" and "Your" are references to a user of our website and/or of our Mobile App.

Introduction

WorldRemit is committed to protecting the privacy, confidentiality and security of Your personal information held by us and to handling Your information in an open and transparent manner, by complying with the requirements of Data Protection Legislation.

This policy ("Privacy Policy") explains what information we collect from You, or You provide to us, what we will use it for and with whom we share that information.  The Privacy Policy also sets out Your rights and whom You can contact for more information.

Please read the following carefully to understand our views and practices regarding Your personal data and how we will treat it.

In this Privacy Policy, Your information is sometimes called "personal data" which is protected under Data Protection Legislation.  We may also sometimes collectively refer to handling, collecting, protecting and storing Your personal data as "processing" such personal data.

In this Privacy Policy, the terms:

 • "Hong Kong" means the Special Administrative Region of Hong Kong; and
 • "Data Protection Legislation" means Hong Kong's Personal Data (Privacy) Ordinance (Cap 486) together with all other applicable legislation relating to privacy or data protection in Hong Kong.

What information we collect about You

We may collect, record and use personal information about You in physical and electronic form and will hold, use and otherwise process the data in accordance with Data Protection Legislation and as set out in this Privacy Policy.  Your personal information in electronic form is stored on servers located in different countries, and your personal information may be processed by the WorldRemit Group worldwide for business or administrative purposes.  Personal information held in physical form is stored onsite or at secure locations.

The personal data we collect and process may include, among others:

 • Your name;
 • Your contact information such as Your email address and telephone number (or any telephone number used to call our customer services), occupation and nationality;
 • Your demographic information such as age, education, gender, status and interests;
 • Evidence of Your identity (for example passport information, Hong Kong Identity Card or other government identification);
 • unique identifiers such as username, account number and password;
 • Your profiles and postings on any other social media applications and services that we provide or that You make available to us;
 • Your payment details or other financial data, e.g.: Your bank or payment method provider’s name, or your account number, sort code and billing address; and
 • information about Your visit to our website, including the full Uniform Resource Locators (URL), clickstream to, through and from our site (including date and time), length of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolling, clicks, and mouse-overs) and methods used to browse away from the page.

We also collect from You information in relation to other people (e.g.: details of the recipients of Your money transfers), where You provide us with such information.  By providing us with such information you confirm that you have obtained any necessary permissions from such persons to the reasonable use of their information for such purposes in accordance with this notice, or are otherwise permitted to give us this information on their behalf.  Please also ensure that those other people are aware of this notice and that the provisions of this notice are clearly communicated to them.

How we collect information about You

 • Information You give to us when You use our services.  If You use our services You will need to provide certain information including Your name, address and card number, as well as the name and other details the recipients of the money transfers that you instruct us to carry out.
 • Other information You give to us.  This is information about You that You give us by filling in forms on our site (e.g.: the ‘contact us’ section) or by corresponding with us by phone, e-mail or otherwise.  It includes, for example, information You provide when You register on the site for us to contact You, and when You report a problem with our site.  The information You give us may include, among other data, Your name and e-mail address.
 • Social Media.  Depending on Your settings or the privacy policies for social media and messaging services such as Facebook, LinkedIn and Instagram, You might give us permission to access information from those accounts or services.
 • Other Sources.  We may receive information about You from other sources, including publicly available databases and combine this data with information we already have about You.  This helps us to update, expand and analyse our records and provide services that may be of interest to You.
 • Information we collect about You.
  • Like most websites, we use "cookies" to help us make our site – and the way You use it – better.  Cookies mean that a website will remember You.  They're small text files that sites transfer to Your computer (or phone / tablet).  They improve website use and speed – for example by automatically filling Your name and address in text fields.  Please see our Cookies Policy for further information.
  • Log Files.  In addition, with regard to each of Your visits to our site, we will automatically collect certain information (e.g.: browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pages, operating system, date/time stamp, and/or clickstream data).  We may combine this automatically-collected log information with other information we collect about You.
  • Social Media Widgets.  Our website includes Social Media Widgets or Features, such as the Facebook Like button and Twitter button which are interactive mini-programs that run on our site to provide specific services from another company (e.g.: displaying the news, opinions, music, etc).  Personal information, such as Your email address, may be collected through the Widget.  Cookies may also be set by the Widget to enable it to function properly.  Information collected by this Widget is governed by the privacy policy of the company that created it.
  • Mobile App:  When You download our Mobile App, in addition to the information mentioned above we:
 • automatically collect information on the type of device You use, operating system version, and system and performance information. We may send You push notifications from time-to-time in order to update You about any events or promotions that we may be running. If You no longer wish to receive these types of communications, You may turn them off at the device level.  To ensure You receive proper notifications, we will need to collect certain information about Your device such as operating system and user identification information;
 • may collect Your location-based information for the purpose of locating a place that You may be searching for in Your area. We will only share this information with our mapping provider for the sole purpose of providing You with this service. Your geo-location data may be shared with third parties for the purpose of them serving You ads for places (such as restaurants) in Your area. You may opt-out of location-based services at any time by editing the setting at the device level or by emailing us at CustomerService@WorldRemit.com; and
 • may use mobile analytics software to allow us to better understand the functionality of our Mobile Software on Your phone. This software may record information such as how often You use the Mobile App, the events that occur within it, aggregated usage, performance data, and where the Mobile App was downloaded from. We do not link the information we store within the analytics software to any personal data You submit within the Mobile App.

How we use Your information

Our primary purpose in collecting user information is to provide You with a safe, smooth, efficient, and customised experience and to provide the services You have requested from us.  We may also use the information that You have provided to ensure that the content on our site is presented in the most effective manner for You and Your computer or device.

We use Your information for the following specific purposes:

 • to carry out our obligations arising from any contracts entered into between You and us or from applicable law, and to provide You with the services in accordance with our terms and conditions and with this Privacy Policy;
 • to register You with a WorldRemit account;
 • to fulfil Your Transaction / (Airtime Top Up) Request;
 • to send You confirmations;
 • to notify You about changes to our services;
 • to prevent fraud;
 • to ensure that content from our site is presented in the most effective manner for You and for Your computer;
 • to send You marketing communications, provided that You have given us Your contact details in the course of a sale (or of negotiations for a sale) of our products or services and that you do not decide to opt out from this type of communications, in accordance with Data Protection Legislation;
 • to administer our site and for internal operations, including troubleshooting, data analysis, testing, research, statistical and survey purposes;
 • as part of our efforts to keep our site and our services safe and secure;
 • to measure or understand the effectiveness of advertising we serve to You and others, and to deliver relevant advertising to You;
 • to make suggestions and recommendations to You and other users of our site about services that may interest You or them; and
 • to display personal testimonials of satisfied customers on our website in addition to other endorsements, where You have agreed with a third-party review site that we may do so.  If You wish to update or delete Your testimonial, You can contact us using this form.

Legal grounds for using Your personal information

WorldRemit is permitted under Data Protection Legislation to process Your personal data in the way we do because the processing is:

 • necessary for the purposes directly related to the functions and activities that we perform as a data user, which are:
 • to run and administer our business;
 • to prevent fraud;
 • to provide you with our services;
 • to evaluate, develop or improve our services;
 • to keep you informed about relevant products and services you are using;
 • to discharge our legal obligations to store and disclose information where necessary; and/or
 • to provide You with an efficient and smooth customer experience;
 • necessary in order to comply with legal obligations to which we are subject; or
 • permitted by You, because You have given us consent where required under Data Protection Legislation.

Sharing Your information

The following categories of recipients may receive Your personal information and process it for the purposes outlined in this Privacy Policy:

 • We may disclose data to provide our services, to respond to legal requirements, enforce our policies, liaise with judicial or regulatory authorities where required under applicable law, and protect our rights and property.
 • The personal information You provide to us may also be shared with third party companies, agents, contractors, service providers or related companies, including without limitation:
 • with data identification agencies to verify Your identity and/or the details of the recipients of the money transferred through the Service, if this is necessary to provide You with our services, respond to Your enquiries or for any other related purposes, and
 • with fraud prevention agencies who may use it to prevent fraud and money-laundering and to verify Your identity (please note that those who commit fraud can be refused services, finance or employment. Further details of how Your information will be used by us and these fraud prevention agencies can be found by contacting us at fraud@worldremit.com).
 • We may also share Your personal information with:
 • other companies we have instructed to provide services to or for us;
 • other third parties for those purposes that may be reasonably ascertained from the circumstances in which the information was submitted;
 • other business entities, should we plan to merge with, or be acquired by, or be invested in by that business entity, or if we undergo a corporate re-organisation;
 • any successor in interest, in the event of a liquidation or administration of WorldRemit; and
 • to any other third party, but only subject to Your prior consent.

 

Links to Other Sites

Our website may contain links to other sites, including via our social media buttons.  While we try to link only to websites that share our high standards and respect for privacy, we are not responsible for the content, security, or privacy practices employed by other websites and a link does not constitute an endorsement of that website.  Once You link to another website from our website You are subject to the terms and conditions of that website, including, but not limited to, its internet privacy policy and practices.  Please check these policies before You submit any data to these websites.

Behavioural Targeting / Re-Targeting

We partner with third parties to either display advertising on our website or to manage our advertising on other sites.  Our third-party partners may use technologies such as cookies to gather information about Your activities on this site and other sites in order to provide You advertising based upon Your browsing activities and interests.  If You wish to not have this information used for the purpose of serving You interest-based ads, You may opt-out by clicking here.  You will continue to receive generic ads.

How we protect Your information

We ensure that there are appropriate technical, physical, electronic, and administrative safeguards in place to protect Your personal details from unauthorised access.  When You enter certain information such as a credit card number on our order forms, we encrypt the transmission of that information using reasonable security measures.  We follow generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to us, both during transmission and once we receive it.

Unfortunately, the transmission of information via the internet (including by email) is not completely secure.  Although we will do our best to protect Your personal data, we cannot guarantee the security of Your data transmitted to our site; any transmission is at Your own risk.  Once we have received Your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access.

How long we keep Your information

We will only keep the information we collect about You for as long as required for the purposes set out above, or as required to comply with any legal obligations to which we are subject.  This will involve us regularly reviewing our files to check that information is accurate, up-to-date and still required.

The period for which we will retain information about You will vary depending on the type of information and the purposes that we use it for and any appropriate security measures, relevant technical constraints and applicable legal requirements of the geographical region where Your information is held or processed.  In general, we will keep our records for up to 7 years after you have terminated your relationship with us, in order to comply with our legal obligations.

We may retain Your contact information collected for the purposes of sending You marketing communications in accordance with this policy for as long as You do not unsubscribe from receiving the same from us.

Please contact us if You want further information about our record retention policies.

Transferring data outside Hong Kong

Data that You submit via our site or Mobile App is sent to and stored on secure servers owned by, or operated for, the WorldRemit Group in the European Economic Area ("EEA").  From those servers, Data may be transferred to, or stored at, another destination outside the EEA and may also be processed by staff operating outside the EEA who work for the WorldRemit Group, or for one of its service providers, related companies, agents or contractors.  Such transfers may be made in order to operate the service, improve our site, Mobile App or services, or to assist in our security or fraud protection activities.

At all times, the WorldRemit Group ensures that an adequate level of protection is in place for Your personal data that complies with our legal obligations under applicable Data Protection Legislation.

Opting out

Where required by Data Protection Legislation, You will be given a choice when You provide us with Your personal information to opt in or opt out of receiving marketing communications.

You have the option of "unsubscribing" from our mailing list for marketing communications, alerts and updates at any time, thereby disabling any further marketing e-mail communication from being sent to You.

Details of how to unsubscribe will be included on each electronic mailing we send You.  Alternatively, just send an email to CustomerService@WorldRemit.com with "URGENT – UNSUBSCRIBE REQUEST" in the subject line and the email address that You wish to be removed within the email.

We will action any opt out request from You without delay.

Your rights

At any time, You have the right:

 • to request a copy of any personal data which we hold about You;
 • to rectification of Your personal data, if You consider that it is inaccurate or not up-to-date; and/or
 • to ask us to stop or start sending You marketing messages at any time by using the below contact details.

You can contact us at CustomerService@WorldRemit.com if you want to enforce any of these rights.  We will comply with our legal obligations as regards Your rights as a data subject.

Any request for access to Your personal data must be in writing and, after having verified your identity, we will endeavour to respond within a reasonable period in accordance with Data Protection Legislation.  We reserve the right to:

 • charge a reasonable fee, which will be promptly communicated to you, or
 • refuse to respond (providing you with an explanation)

in accordance with Data Protection Legislation.

We aim to ensure that the information we hold about You is accurate at all times.  To assist us in ensuring that Your information is up to date, You will need to let us know if any of Your personal details change.  Upon your request, we will take reasonable steps to ensure that the data is accurate, and we will promptly rectify any personal data that is incorrect.

Changes to this Privacy Policy

Any changes we make to our Privacy Policy in the future will be posted on this page.  Please check back frequently to see any updates or changes to our Privacy Policy.

Complaints

Questions, comments and requests regarding this Privacy Policy are welcomed and should be addressed to:

WorldRemit (Hong Kong) Limited

Room 1001-1002,

10/F Wilson House

19-27 Wyndham Street

Hong Kong Central

Hong Kong

Email: this form

You may also use these contact details if You wish to make a complaint to us relating to Your privacy.

If You have any concerns about our use of Your information or the way we have handled any privacy query or request You have raised with us, You also have the right to make a complaint to a data protection authority in the place where you live or work, or in the place where you think an issue in relation to Your information has arisen.

For matters under Data Protection Legislation in Hong Kong, the relevant data protection authority is the Privacy Commissioner for Personal Data and a complaint should be made as specified at:

https://www.pcpd.org.hk/english/complaints/how_complaint/complaint/complaint.html

 

 

Canada

Effective November 27, 2015

This privacy policy applies to WorldRemit Inc. The use of personal information in Canada is protected by the Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) and Canada’s anti-spam legislation

"Personal Information" refers to information that can be used to identify an individual.

WorldRemit Inc. is committed to respecting and protecting your privacy. We value you as a client and want you to understand how we collect, use, protect, and disclose information about you. Please read the privacy policy carefully.

 

When do we collect information?

 • when you visit our website to register
 • when you conduct a transaction
 • when you are contacted by phone, e-mail or SMS requesting additional information.

 

What Information do we collect?

Personal information we may collect can include:

 • Contact information such as name, address, telephone number, e-mail address. In addition to this we also ask for your gender and date of birth.
 • Payment details in order to process the transaction (banking or credit card information)
 • A valid government issued identification (such as passport, driver’s license)
 • Beneficiary information such as name, address, mobile number e-mail address.
 • Banking details of the recipient if this option is available in the receive country.
 • Information that we indirectly obtain from you, such as information about the device, hardware and software you use when accessing the Service, your IP address, the pages you access on this website, and other websites that you visit prior to accessing the Service.
 • Recordings of your communications with our Customer Service department, including telephone calls and electronic communications. This information may also be used for training purposes.
 • Any additional information requested by staff such as occupation
 • Any additional personal information you provide to WorldRemit online, by e-mail or telephone.

 

Your personal information may be disclosed to:

 • Related entities which would include our headquarters located in the United Kingdom and any of our affiliate offices.
 • The Identification Verification agencies used to confirm your identity and meet the applicable identification and verification regulatory requirements;
 • Agents for the purposes of completing the transaction. In order to complete a transaction, we may on occasion need to provide additional information
 • Canadian regulators and Law enforcement in order to meet regulatory requirements
 • Marketing in order to ascertain and establish effective promotional, marketing campaigns. You may choose to stop receiving electronic marketing messages we send my clicking on the unsubscribe button
 • Affiliates, business partners, suppliers and sub-contractors for the performance of any contract we enter into with them or you.

 

Do we use 'cookies'?

Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer's hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the site's or service provider's systems to recognize your browser and capture and remember certain information. For instance, we use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart. They are also used to help us understand your preferences based on previous or current site activity, which enables us to provide you with improved services. We also use cookies to help us compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future.

 

We use cookies to:

 • Help remember and process your transactions
 • Understand and save user's preferences for future visits.
 • Compile aggregate data about site traffic and site interactions in order to offer better site experiences and tools in the future. We may also use trusted third party services that track this information on our behalf.

You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. You do this through your browser (like Internet Explorer) settings. Each browser is a little different, so look at your browser's Help menu to learn the correct way to modify your cookies.

If you disable cookies off, you will not be able to conduct a transaction.

 

Third party links

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our website. These third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

Third party data technologies are used within the WorldRemit app by WorldRemit Ltd and our marketing partners. These technologies are used to monitor app usage and track in-app events, and information from these technologies may be reported on both an individual and aggregate basis.

 

How do we protect visitor information?

Our website is scanned on a regular basis for security holes and known vulnerabilities in order to make your visit to our site as safe as possible.

We implement a variety of security measures when a user places an order enters, submits, or accesses their information.

Please take note that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. We therefore, cannot guarantee its absolute security.

 

Changes to this policy

We may amend this Policy at any time. If any material changes are made in the manner in which we collect, use or store your information, we will notify you by email or by means of a notice on our website prior to the change becoming effective. This website will contain the most current privacy policy therefore we encourage you to periodically review this page for the latest information on our privacy practices.

 

How to contact us:

If there are any questions or concerns about this policy, you can contact us using the information below.

Worldremit.com

1000 Rue de la Gauchetiere Ouest

Suite 2400

Montreal, Quebec, H3B 4W5

PrivacyCA@WorldRemit.com

+1-514-448-7496

New Zealand Privacy Policy

Effective 15 April 2015

WorldRemit (New Zealand) Limited - New Zealand Privacy Policy

WorldRemit (New Zealand) Limited (Company No: 4705359 and a Registered financial services provider under the Financial Services Providers (Registration & Dispute Resolution) Act 2008 – FSP422206) is a subsidiary of WorldRemit Ltd, the parent company (registered in the UK under Company Registration number: 0711087, authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) under the Payment Service Regulations 2009 for the provision of payment services; Registration number: 574642). 'WorldRemit', 'we', 'us')

At WorldRemit we are committed to ensuring the privacy of the personal information you have provided us. We are bound by the New Zealand Privacy Principles established under the Privacy Act 1993 (the 'Act'), which require you to be informed about how we handle your personal information. This Privacy Policy ('Privacy') describes how WorldRemit collects, holds, uses and discloses your personal information and how the information is protected.

All third parties (including customers, suppliers, sub-contractors, and agents) that have access to or use personal information collected and held by us must abide by this Policy.

Copies of this Policy are available free of charge by contacting our Privacy Officer or can be downloaded from our website www.worldremit.com. Please note that, this Policy does not extend to websites of third parties that we may provide links to on or from our website.

In this Policy:

 • 'Disclosing' information means providing information to persons outside of us;
 • 'Personal information' means information or an opinion relating to an individual, which can be used to identify that individual;
 • 'Privacy Officer' means the contact person for questions or complaints regarding our handling of personal information;
 • 'Sensitive information' is personal information that includes information relating to a person's racial or ethnic origin, political opinions, religion, trade union or other professional or trade association membership, sexual preferences and criminal record, and also includes health and biometric information; and
 • 'Use' of information means our use of information.

Type of personal information we collect

We collect and hold a range of personal information including:

 • Your identity particulars, including your full name, residential address, date of birth, gender, contact details, and details of specific primary identification documents for example Passport, Driver’s Licence etc.
 • Any additional personal information you provide to WorldRemit online, by email, telephone or other correspondence;
 • Your Occupation;
 • Your Payment details;
 • Transaction information;
 • Biometric information (only for the purposes of verifying your identity); and
 • Demographic information such as age, gender and post code.
 • Details of services or products you acquire from WorldRemit or you enquire about, along with any additional information that may be necessary to deliver the requested WorldRemit products and services to you.

Sensitive personal information

We will not collect sensitive information about you without your consent unless an exemption in the APPs applies. These exceptions include if the collection is required or authorised by law or necessary to take appropriate action in relation to suspected unlawful activity or serious misconduct. For example, we might collect your biometric information when confirming your identity.

How we collect the information

We generally collect your personal information:

 • When you complete the WorldRemit online registration form when you request/submit an online money transfer request or airtime service through your WorldRemit online account.
 • From information disclosed to us by you on the phone, or by sending us correspondence (including letters, faxes and emails) or visiting us in person;
 • From a variety of third party sources, including our business contacts, identity verification service providers, financial institutions;
 • Directly from applications, questionnaires and other forms you may complete when you wish to use our services.

In some circumstances we may be provided with personal information about you from a third party. If so, we will take reasonable steps to inform you that we hold the personal information and the purpose for which we hold the personal information. We will take reasonable steps to make you aware of this Policy.

Please note that you do not have the option of dealing with us anonymously, or by using a pseudonym. This is because it is illegal for us to deal with individuals who are not identified.

If you do not provide us with the personal information we request, we may not be able to provide you with our products or services, or process your application to access our products or services, process your funds transfer request.

Unsolicited personal information

We may receive personal information about you when we have taken no active steps to collect that information. This is known as 'unsolicited' personal information. We destroy or de-identify all unsolicited personal information we receive, unless it is relevant to our purposes for collecting personal information. We may retain additional information we receive about you if it is combined with other information we are required or entitled to collect. If we do this, we will retain the information in the same way we hold your other personal information.

Use of your personal information

We may use and disclose your personal information for any of the purposes mentioned below. We may also use and disclose your personal information for secondary purposes which are related to the primary purposes set out above, or in other circumstances authorised by the Privacy Act. Sensitive information will be used and disclosed only for the purpose for which it was provided (or a directly related secondary purpose), unless you agree otherwise or an exemption in the Act applies.

At WorldRemit we use and disclose the information collected and held about you so that we may:

 • Provide you with the WorldRemit service you have requested, enquired, ordered through our website www.worldremit.com (including money transfers, airtime top up and other product and services as made available by us);
 • Fulfil your order, send your order confirmation and to manage our customer service communications with you;
 • Verify your identity in order to provide you with the product(s) or service(s) you have requested;
 • Comply with our various regulatory and legal obligations including but not limited to the Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009;
 • Further improve and develop our products and services;
 • Determine whether you came to our website from a banner ad or an affiliate website;
 • Ascertain and establish effective marketing campaigns;
 • Provide you with information about WorldRemit products and services;
 • Consider and investigate any concerns or complaints you may have; and
 • Continuously improve our website and our customer experiences.

Disclosure of your personal information and sending information overseas

We disclose your personal information to:

 • Our related entities, including our operating Headquarters WorldRemit Ltd in the United Kingdom and our affiliate office in Australia and the USA;
 • Our correspondent partners, disbursement and payment provider partners for the purposes of processing your requested transaction;
 • The Identification Verification agencies used to confirm your identity and meet the applicable identification and verification regulatory requirements;
 • Our digital marketing/advertising analysts and providers for email marketing and consumer choice and data analysis;
 • To government agencies, law enforcement bodies and courts where required by law;
 • To third parties as permitted and required law; and
 • Anyone to whom you authorise us to disclose to.

Information disclosed to third parties will only be information required for the supply and fulfilment of the WorldRemit product and service, or for customer assistance purposes or as required by law. Strict confidentiality agreements will be adhered to by the respective receiving third party. We are likely to disclose your information to third parties located in New Zealand, Australia USA, UK and Europe.

WorldRemit is committed to the protection of your information and only deal with ethical suppliers and business partners who demonstrate similar values and are bound by privacy laws of the same standard as New Zealand.

We will not disclose your personal information to overseas recipients without your consent unless:

 • We have taken reasonable steps to ensure that the recipient does not breach the Privacy Act, or the Privacy Principles; or
 • The recipient is subject to a similar information privacy regime.

Storage and security of your personal information

When we collect personal information from you, we follow generally accepted industry standards to protect the personal information collected by us, both during transmission and once we receive it. We will take all reasonable steps to protect your personal information from loss, misuse and interference, and unauthorised access, modification and disclosure. We endeavour to maintain physical, electronic and procedural safeguards to protect your personal information. We also endeavour to restrict access to your personal information by our employees and third parties to information they reasonably require.

We understand our customers require peace of mind when it comes to information security. We use modern security measures such as secure firewalls, servers, databases and data encryption to safeguard the personal information provided by you. Furthermore, hard copies data files are filed in secured cabinets and only accessible to the designated employee. And if no longer required disposed of securely through the available secured bins.

We will retain your information for as long as needed to provide services to you, or as required by law. Where we no longer need your information, we will take reasonable steps to destroy or de-identify it.

Despite our efforts, no method of transmission over the internet, or method of electronic storage, is 100% secure. If you have any questions about security on our website, please contact us.

Direct marketing

We may use your personal information to send you direct marketing material. We will only use personal information we collect from you for the purposes of direct marketing without your consent if:

 • the personal information does not include sensitive information; and
 • you would reasonably expect us to use or disclose the information for the purpose of direct marketing; and
 • we provide a simple way of opting out of direct marketing; and
 • you have not requested to opt out of receiving direct marketing from us.

We do not disclose personal information we collect to others for the purpose of allowing them to direct market their products and services. We do not use or disclose sensitive information for direct marketing purposes.

If we collect personal information about you from a third party, we will only use that information for the purposes of direct marketing if you have consented (or it is impracticable to obtain your consent), and we will provide a simple means by which you can easily request not to receive direct marketing communications from us. We will draw your attention to the fact you may make such a request in our direct marketing communications.

You have the right to request us not to use or disclose your personal information for the purposes of direct marketing, or for the purposes of facilitating direct marketing by other organisations. We must give effect to the request within a reasonable period of time. You may also request that we provide you with the source of their information. If such a request is made, we must notify you of the source of the information free of charge within a reasonable period of time. You may choose to stop receiving marketing emails by either:

Quality of your personal information

We are committed to ensuring that the personal information we collect, hold, use and disclose is relevant, accurate, complete and up-to-date. Before we use or disclose your information, we will take reasonable steps to ensure that your personal information is accurate, complete, relevant, up-to-date and is not misleading. We encourage you to regularly review your personal information and update your personal information in your WorldRemit profile.

We encourage you to contact us if any personal information we hold about you needs to be updated. If we correct information that has previously been disclosed to another entity, we will take reasonable steps notify the other entity of the correction. Where we are satisfied information is inaccurate, we will take reasonable steps to correct the information within 30 days, unless you agree otherwise. We will not charge you for correcting your personal information.

Access to your personal information

Subject to the exceptions in the Privacy Act, you can access the personal information that we hold about you by contacting the Privacy Officer. We will generally provide you with the requested information within 30 days of request. In the event that we are unable to do so or not required by law to do so, we will inform you of the reasons for refusal.

We will require evidence that the request is coming from you and specification of what information is required. An administrative fee for searches, collation of information, photocopying costs may apply. To request information stored about you, contact us:

WorldRemit (New Zealand) Limited, 41 Shortland Street Plaza Level, Auckland, New Zealand 1010

We will endeavour to grant you access to personal information which we hold about you within 30 days of receiving your request.

How to make a privacy complaint?

WorldRemit takes all complaints seriously and will investigate your complaint accordingly.

If you believe that there has been a breach of the New Zealand Privacy Principles or elements of this Privacy Policy, or if you have any concerns about WorldRemit's handling of your personal information, please contact us using the Contact Us tab on our website or by emailing us at privacy@worldremit.com or by calling our Customer Service Help Desk on +64 (09) 887 1710. Your Privacy Complaint must be directed and addressed to the Privacy Officer.

We will acknowledge receipt of your complaint within 2 business days. We will investigate your complaint and come back to you with the results of our investigation no later than 7 business days of receipt of your complaint. If you are not satisfied with the manner in which we have dealt with your complaint, or the outcome/resolution, then you may refer the matter to the Financial Dispute Resolution Scheme

By Mail: Level 9, 109 Featherston Street Wellington 6011

By Phone: 0508 337 337

By Email: enquiries@fdrs.org.nz

Online: http://www.fdr.org.nz/making-complaint/make-complaint

 

Cookies & internet technology

We may use cookies, for example, to keep track of your preferences and profile information. Cookies are also used to collect general usage and volume statistical information that does not include personal information.

Third party data technologies are used within the WorldRemit app by WorldRemit Ltd and our marketing partners. These technologies are used to monitor app usage and track in-app events, and information from these technologies may be reported on both an individual and aggregate basis.

Full terms and conditions can be found on our website. Accordingly, usage of the website assumes acceptance of these terms and conditions.

Web beacons

Our website contains electronic images known as 'Web Beacons' (sometimes called single-pixel gifs). These are used along with cookies to compile aggregated statistics to analyse how our site is used and may be used in some of our emails to let us know which emails and links have been opened by recipients. This allows us to gauge the effectiveness of our customer communications and marketing campaigns.

We use a third party to gather information about how you and others use our website. For example, we will know how many users access a specific page and which links they clicked on. We use this aggregated to understand and optimize how our website is used.

You should be aware that any information you provide in these blogs and forums may be read, collected and used by others who access them.

Changes to this policy

We may update this Policy to reflect changes to our information handling practices. If we make any material changes we will notify you by email (sent to the e-mail address specified in your account) or by means of a notice on our website prior to the change becoming effective. We encourage you to periodically review this page for the latest information on our privacy practices.

Contact information

You can contact us about this Privacy Policy by writing or email us at the address below:

 • By Email: privacy@worldremit.com
 • By Phone: +64 (09) 887 1710
 • By Mail: WorldRemit (New Zealand) Limited, 41 Shortland Street Plaza Level, Auckland, New Zealand 1010

 

Singapore

Effective on 17 May 2017.

WorldRemit (Singapore) Pte. Ltd. is registered legal entity – Registration UEN - 201328515C. This privacy policy describes how WorldRemit (Singapore) Pte. Ltd. collects and uses your personal information, including the information you provide on the website: www.worldremit.com, owned and operated by WorldRemit (Singapore) Pte. Ltd. (“we”, “us” or “our”) or our mobile application. It also describes the choices available to you regarding our use of your personal information and how you can access and update this information.

If you have questions or concerns regarding this policy, you should first contact us using this form.

If you have an unresolved privacy or data use concern that we have not addressed satisfactorily, please contact The Personal Data Protection Commission at https://www.pdpc.gov.sg.

Collection and Use of Personal Information

We collect the following personal information from you

• Contact information such as name, title, email address, mailing address, phone number

• Evidence of your identity (for example National Registration Identity Card, passport details, or other government identification.

• Information about your social media profiles made available to us from your interactions with us on social media sites such as Facebook or Twitter

• Unique Identifiers such as user name, account number, password

• Billing information such as a credit card number and billing address

• Date of birth

• Demographic information such as age, education, occupation, nationality, gender, interests and zip code

We use this information to

• Register you with an account & Identity/Verify you as may be required by Law

• Provide the Services as described in our terms and conditions

• Fulfill your Transaction/ (Airtime Top Up) Request

• Send you a confirmation

• Send you requested service information

• Improve your online experience and our website/ service

• Comply with our legal and regulatory obligations

We also maintain records of your transactions and card and bank details where appropriate.

Choice/Opt-Out

You may choose to stop receiving our newsletter or marketing emails by following the unsubscribe instructions included in these emails or you can contact us using this form.

We will also send you service related email announcements on rare occasions when it is necessary to do so. For instance, if our service is temporarily suspended for maintenance, we might send you an email. You do not have an option to opt out of these emails, which are not promotional in nature.

Information Obtained about Third Parties

You may provide us with personal information about others, such as Recipients’ name and identifiers, address, phone number, bank account details or email address. If so, you confirm that you have appropriate authority to do so and to allow us to use that information and we will only use it for the specific reason for which it was provided to us.

If you believe that one of your contacts has provided us with your personal information and you would like to request that it be removed from our database, please contact us at here.

Information Sharing

We will share your personal information with third parties only in the ways that are described in this privacy policy or the terms and conditions, such as credit reference agencies to verify your identity or Recipients of the money transferred through the Service. We may share your information with certain third parties who we believe may be of interest to you where we have your consent to do so.

We may provide your personal information to companies that provide services to help us with our business activities or offering customer service such as local banks or money exchange houses or IT or digital marketing providers. These companies are authorised to use your personal information only as necessary to provide these services. If in any doubt, please contact us.

We may also disclose your personal information

• in response to lawful requests by public authorities, including to meet national security or law enforcement requirements

• as required by law such as to comply with a court order, subpoena, or similar legal process,

• when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, fulfill our legal or compliance obligations, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a governmental or regulatory request,

• if WorldRemit (Singapore) Pte. Ltd. is involved in a merger, acquisition, or sale of all or a portion of its assets, you will be notified via email and/or a prominent notice on our website of any change in ownership or uses of your personal information, as well as any choices you may have regarding your personal information,

• to any other third party with your prior consent to do so.

We may transfer your personal information overseas and to jurisdictions, which may offer a level of legal protection to your information, which does not meet Singaporelegal standards. In such cases, we take steps to protect your information and only make such transfers in compliance with the Personal Data Protection Act 2012.

Cookies and Other Tracking Technologies

Technologies such as: cookies, beacons, tags, scripts or similar technologies are used by WorldRemit (Singapore) Pte. Ltd. and our marketing partners, affiliates, or analytics or service providers. These technologies are used in analyzing trends, administering the website, tracking users’ movements around the website and to gather demographic information about our user base as a whole. We may receive reports based on the use of these technologies by these companies on an individual as well as aggregated basis.

We use cookies to remember users’ settings, for authentication and for enhanced user experience. Users can control the use of cookies at the individual browser level. If you reject cookies, you may still use our website, but your ability to use some features or areas of our website may be limited. Please see our Cookies Policy for further information and how to opt out.

 • Log Files

As is true of most web sites, we gather certain information automatically and store it in log files. This information may include internet protocol (IP) addresses, browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pages, operating system, date/time stamp, and/or clickstream data. We may combine this automatically collected log information with other information we collect about you. We do this to improve services we offer you and site functionality.

 • Behavioural Targeting / Re-Targeting

We partner with a third party to either display advertising on our website or to manage our advertising on other sites. Our third party partner may use technologies such as cookies to gather information about your activities on this site and other sites in order to provide you advertising based upon your browsing activities and interests. If you wish to not have this information used for the purpose of serving you interest-based ads, you may opt-out by clicking here. You will continue to receive generic ads.

Mobile Application

When you download and use our Services, we automatically collect information on the type of device you use, operating system version, and system and performance information.

We send you push notifications from time-to-time in order to update you about any events or promotions that we may be running. If you no longer wish to receive these types of communications, you may turn them off at the device level. To ensure you receive proper notifications, we will need to collect certain information about your device such as operating system and user identification information.

We collect your location based information for the purpose of [locating a place that you may be searching for in your area]. We will only share this information with our mapping provider for the sole purpose of providing you this service.

We may share your geo-location data with third parties for the purpose of them serving you ads for places (such as restaurants) in your area. If you do not wish to allow us to share your information in this manner please opt-out by contacting us at CustomerService@WorldRemit.com.

You may opt-out of location based services at any time by editing the setting at the device level or by emailing us at CustomerService@WorldRemit.com.

We use mobile analytics software to allow us to better understand the functionality of our Mobile Software on your phone. This software may record information such as how often you use the application, the events that occur within the application, aggregated usage, performance data, and where the application was downloaded from. We do not link the information we store within the analytics software to any personally identifiable information you submit within the mobile application.

Links to Other Web Sites

Our Site includes links to other Web sites whose privacy practices may differ from those of WorldRemit (Singapore) Pte. Ltd. If you submit personal information to any of those sites, your information is governed by their privacy policies. We encourage you to carefully read the privacy policy of any Web site you visit.

Security

The security of your personal information is important to us. When you enter certain information such as a credit card number on our order forms, we encrypt the transmission of that information using reasonable security measures. We follow generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to us, both during transmission and once we receive it. No method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure, however. Therefore we cannot guarantee its absolute security. If you have any questions about security on our website, you can contact us at this form.

Social Media Widgets

Our website includes Social Media Widgets or Features, such as the Facebook Like button and Twitter button which are interactive mini-programs that run on our site to provide specific services from another company (e.g. displaying the news, opinions, music, etc). Personal information, such as your email address, may be collected through the Widget. Cookies may also be set by the Widget to enable it to function properly. Information collected by this Widget is governed by the privacy policy of the company that created it.

Testimonials

We display personal testimonials of satisfied customers on our website in addition to other endorsements, where you have agreed with a third party review site that we may do so. If you wish to update or delete your testimonial, you can contact us at this form.

Correcting and Updating Your Personal Information

Upon request WorldRemit will provide you with information about whether we hold any of your personal information. You may request to review, delete or update your personal information to ensure it is accurate, by contacting us at this form. We aim to respond to your request for access within 30 days.

We will retain your information for as long as your account is active or as needed to provide you services, including a record of your Transactions on our website. If you wish to cancel your account or request that we no longer use your information to provide you services contact us at this form. We will retain and use your information as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements and will securely delete your information when we no longer have a need to retain it.

Notification of Privacy Policy Changes

We may update this privacy policy to reflect changes to our information practices. If we make any material changes we will notify you by email (sent to the e-mail address specified in your account) or by means of a notice on this website or via a link from your mobile application prior to the change becoming effective. We encourage you to periodically review this page for the latest information on our privacy practices.

Contact Information

You can contact us about this privacy policy by writing or email us at the address below:

WorldRemit (Singapore) Pte. Ltd.

16 Raffles Quay

#33-03 Hong Leong Building

Singapore + 65 31590808

United States

Last Edited on – 3/19/2016

This privacy policy of WorldRemit Corp. (“WorldRemit”, “We”, “Us”, “Our”), a Delaware corporation, effective on 12/13/2016 has been compiled to better serve those who are concerned with how their 'Personally Identifiable Information' (PII) is being used online (online includes also our mobile applications). PII, as used in US privacy law and information security, is information that can be used on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify an individual in context. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in accordance with our website. It also describes your choices regarding use, access and correction of your personal information.

What personal information do we collect from the people that visit our website or app?

We may collect the following information about you, which may include non-public information:

 • When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your full name, gender, age, e-mail address, mailing address, phone number, date of birth, bank account number, and credit or debit card information. This is required information to process your transaction and to help you with your experience;
 • To facilitate our Service, we request certain third party personal information from you or your mobile devices address book, such as your recipient's full name, physical address, email address, and telephone number. We may also collect from you the recipient's sensitive financial information including bank account and routing numbers;
 • Information about your usage of the Service, including your transaction history, how you use the Service to send or receive money, and to whom you send money;
 • Information that we lawfully obtain from third parties, such as identity verification services, electronic database services, and credit reporting agencies; and
 • Information that we indirectly obtain from you, such as information about the device, hardware and software you use when accessing the Service, your IP address, the pages you access on this website, and other websites that you visit prior to accessing the Service.
 • Recordings of your communications with our Customer Service department, including telephone calls and electronic communications.
 • Any additional personal information you provide to WorldRemit online, by e-mail or telephone.

You may provide us with personal information about others, such as Recipients’ name and identifiers, address, phone number, bank account details or email address. If so, you confirm that you have appropriate authority to do so and to allow us to use that information and we will only use it for the specific reason for which it was provided to us.

If you believe that one of your contacts has provided us with your personal information and you would like to request that it be removed from our database, please contact us here.

When do we collect information?

We collect information from you when you register on our site, place an order, or enter information on our online site or through customer service.

How do we share and use your information?

We will share your personal information with third parties only in the ways that are described in this privacy policy.

We may provide your personal information to companies that provide services to help us with our business activities such as settlement of funds. These companies are authorized to use your personal information only as necessary to provide these services to us.

WorldRemit uses Plaid Technologies, Inc. (“Plaid”) to gather End User’s data from financial institutions. By using our service, you grant WorldRemit and Plaid the right, power, and authority to act on your behalf to access and transmit your personal and financial information from the relevant financial institution. You agree to your personal and financial information being transferred, stored, and processed by Plaid in accordance with the Plaid Privacy Policy.

We may use the information we collect from you when you register, make a purchase, sign up for our newsletter, respond to a survey or marketing communication, surf the website, or use certain other site features in the following ways:

 • To provide you with the WorldRemit Service you have requested, enquired, ordered through our website www.worldremit.com(including money transfers, airtime, and other products and services);
 • To fulfill your order, send your order confirmation and to manage our customer service communications with you;
 • To contact you by telephone using auto-dialed or pre-recorded message calls or text (SMS) messages (if applicable) as authorized for the purposes described in this Privacy Policy;
 • To quickly process your transactions;
 • To verify your identity;
 • To collect payment for your use of the Service;
 • To allow our partners to fulfill their obligations to you;
 • To troubleshoot problems with the Service;
 • To comply with applicable laws, regulations, and rules, such as those relating to "know-your-customer", and anti-money laundering requirements;
 • To detect and prevent fraud and other illegal uses of the Service;
 • To help us further improve and develop our products and services;
 • To determine whether you came to our site from a banner ad or an affiliate website;
 • To ascertain and establish effective promotional, marketing campaigns;
 • To provide you with information about WorldRemit products and services that are most relevant for you; and
 • To continuously improve our website and the customer experience at www.worldremit.com.

You may choose to stop receiving our newsletter or marketing emails by following the unsubscribe instructions included in these emails, accessing the email preferences in your account settings page, or you can contact us at CustomerService@WorldRemit.com.

We may also disclose your personal information as required by law, such as to response to lawful requests by public authorities, including to meet national security or law enforcement requirements, comply with a subpoena, bankruptcy proceedings, or similar legal process when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a government request.

If WorldRemit is involved in a merger, acquisition, or sale of all or a portion of its assets, you will be notified via email and/or a prominent notice on our website, of any change in ownership, uses of your personal information, and choices you may have regarding your personal information. We may also disclose your personal information to any other third party with your prior consent.

How can customers access their account?

Upon request WorldRemit will provide you with information about whether we hold any of your personal information. If you wish to request access, delete or update of your personal information, please contact us at CustomerService@WorldRemit.com. We will respond to your request within a reasonable timeframe.

We will retain your information for as long as your account is active or as needed to provide you services. We will retain and use your information as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements.

How do we protect visitor information?

Our website is scanned on a regular basis for security holes and known vulnerabilities in order to make your visit to our site as safe as possible.

We implement a variety of reasonable security measures when a user places an order enters, submits, or accesses their information.

No method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure, however. Therefore, we cannot guarantee its absolute security. If you have any questions about the security of your personal information, you can contact us at CustomerService@WorldRemit.com.

Do we use 'cookies' and other tracking technologies?

We, affiliates, or analytics or service providers, use technologies such as cookies, beacons, tags, scripts, or similar technologies to analyze trends, administer the website, tracking users’ movements around the website, and to gather demographic information about our user base as a whole.

We use cookies to:

 • Help remember and process your transactions;
 • Understand and save user's preferences for future visits;
 • Compile aggregate data about site traffic and site interactions in order to offer better site experiences and tools in the future. We may also use trusted third party services that track this information on our behalf.

You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. You do this through your browser (like Internet Explorer) settings. Each browser is a little different, so look at your browser's Help menu to learn the correct way to modify your cookies.

If you disable cookies, you will not be able to conduct a transaction.

As is true of most web sites, we gather certain information automatically and store it in log files. This information may include internet protocol (IP) addresses, browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pages, operating system, date/time stamp, and/or clickstream data. We do link this automatically collected data to other information we collect about you.

We partner with a third party to either display advertising on our website or to manage our advertising on other sites. Our third party partner may use technologies such as cookies to gather information about your activities on this website and other sites in order to provide you advertising based upon your browsing activities and interests. If you wish to opt out of interest-based advertising click here.

Mobile Application

When you download and use our Services, we automatically collect information on the type of device you use, operating system version, and system and performance information.

We send you push notifications from time-to-time in order to update you about any events or promotions that we may be running. If you no longer wish to receive these types of communications, you may turn them off at the device level. To ensure you receive proper notifications, we will need to collect certain information about your device such as operating system and user identification information.

We collect your location based information for the purpose of locating a place that you may be searching for in your area. We will only share this information with our mapping provider for the sole purpose of providing you this service.

We may share your geo-location data with third parties for the purpose of them serving you ads for places (such as restaurants) in your area. If you do not wish to allow us to share your information in this manner please opt-out by contacting us at CustomerService@WorldRemit.com.

You may opt-out of location based services at any time by editing the setting at the device level or by emailing us at CustomerService@WorldRemit.com.

We use mobile analytics software to allow us to better understand the functionality of our Mobile Software on your phone. This software may record information such as how often you use the application, the events that occur within the application, aggregated usage, performance data, and where the application was downloaded from. We do not link the information we store within the analytics software to any personally identifiable information you submit within the mobile application.

Third party links

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our website. These third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

Third party data technologies are used within the WorldRemit app by WorldRemit Ltd. and our marketing partners. These technologies are used to monitor app usage and track in-app events, and information from these technologies may be reported on both an individual and aggregate basis.

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA is the first state law in the nation to require commercial websites and online services to post a privacy policy.

According to CalOPPA we agree to the following:

Users can visit our site anonymously.

Once this privacy policy is created, we will add a link to it on our home page, or as a minimum on the first significant page after entering our website.

Our Privacy Policy link includes the word 'Privacy', and can be easily be found on the page specified above.

Third party links

Users will be notified of any privacy policy changes:

 • On our Privacy Policy Page.

Users are able to change their personal information:

 • By calling us.

How does our site handle do-not-track signals?

We currently do not recognize "do-not-track" signals from your browser. We engage third parties, such as marketing or analytics partners, who may collect information about your online activities over time and across different websites when you use our websites.

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

When it comes to the collection of personal information from children under 13, the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) puts parents in control. The Federal Trade Commission, the nation’s consumer protection agency, enforces the COPPA Rule, which spells out what operators of websites and online services must do to protect children’s privacy and safety online.

We do not specifically market to children under 13.

Social Media Widgets

Our website includes Social Media Features, such as the Facebook Like button, and Widgets, such as the Share This button or interactive mini-programs that run on our website. These Features may collect your Internet protocol address, which page you are visiting on our website, and may set a cookie to enable the Feature to function properly. Social Media Features and Widgets are either hosted by a third party or hosted directly on our website. Your interactions with these Features are governed by the privacy statement of the company providing it.

Changes to this Policy

We may amend this policy at any time, and shall notify you by posting a revised version on our website. Should we make a material change to the manner in which we collect, use or store your personal information, we shall provide prior notice on our website, or by email. 

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us using the information below.

worldremit.com

600 17th Street,

Suite 200 South

Denver CO 80202

USA

PrivacyUSA@WorldRemit.com

+1-888-961-4869 

TRUSTe online privacy certification

Malaysia

WorldRemit (Malaysia) SDN. BHD. Is a registered company under Company no 1237124-V and an approved Remittance provider participant in the Bank Negara Regulatory sandbox https://www.myfteg.com/approved-participants-in-sandbox

 

PRIVACY POLICY

Effective on 18 July 2017

WorldRemit (Malaysia) SDN. BHD. is a registered legal entity, under company no: 1237124-V and is an approved participant under the Regulatory Sandbox https://www.myfteg.com/approved-participants-in-sandbox. . This privacy policy describes how WorldRemit (Malaysia) SDN. BHD. collects and uses your personal information, including the information you provide on the website: www.worldremit.com, owned and operated by WorldRemit (Malaysia) SDN. BHD. (“we”, “us” or “our”) or our mobile application. It also describes the choices available to you regarding our use of your personal information and how you can access and update this information.

If you have questions or concerns regarding this policy, you should first contact us using this form.

If you have an unresolved privacy or data use concern that we have not addressed satisfactorily, please contact the Personal Data Protection Commissioner’s office at http://www.pdp.gov.my/index.php/en/

Collection and Use of Personal Information

We collect the following personal information from you

 • Contact information such as name, title, email address, mailing address, phone number
 • Evidence of your identity (for example Malaysian National Registration Identity Card, passport details, or other government identification.
 • Information about your social media profiles made available to us from your interactions with us on social media sites such as Facebook or Twitter
 • Unique Identifiers such as user name, account number, password
 • Billing information such as a credit card number and billing address
 • Date of birth
 • Demographic information such as age, education, occupation, nationality, gender, interests and zip code

We use this information to

 • Register you with an account & Identity/Verify you as may be required by Law
 • Provide the Services as described in our terms and conditions
 • Fulfill your Transaction/ (Airtime Top Up) Request
 • Send you a confirmation
 • Send you requested service information
 • Improve your online experience and our website/ service
 • Comply with our legal and regulatory obligations
 • We also maintain records of your transactions and card and bank details where appropriate.

 

Choice/Opt-Out

You may choose to stop receiving our newsletter or marketing emails by following the unsubscribe instructions included in these emails or you can contact us using this form.

We will also send you service related email announcements on rare occasions when it is necessary to do so. For instance, if our service is temporarily suspended for maintenance, we might send you an email. You do not have an option to opt out of these emails, which are not promotional in nature.

Information Obtained about Third Parties

You may provide us with personal information about others, such as Recipients’ name and identifiers, address, phone number, bank account details or email address. If so, you confirm that you have appropriate authority to do so and to allow us to use that information and we will only use it for the specific reason for which it was provided to us.

If you believe that one of your contacts has provided us with your personal information and you would like to request that it be removed from our database, please contact us at here.

Information Sharing

We will share your personal information with third parties only in the ways that are described in this privacy policy or the terms and conditions, such as credit reference agencies to verify your identity or Recipients of the money transferred through the Service. We may share your information with certain third parties who we believe may be of interest to you where we have your consent to do so.

We may provide your personal information to companies that provide services to help us with our business activities or offering customer service such as local banks or money exchange houses or IT or digital marketing providers. These companies are authorised to use your personal information only as necessary to provide these services. If in any doubt, please contact us.

We may also disclose your personal information

 • in response to lawful requests by public authorities, including to meet national security or law enforcement requirements
 • as required by law such as to comply with a court order, subpoena, or similar legal process,
 • when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, fulfill our legal or compliance obligations, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a governmental or regulatory request,
 • if WorldRemit (Malaysia) SDN. BHD. is involved in a merger, acquisition, or sale of all or a portion of its assets, you will be notified via email and/or a prominent notice on our website of any change in ownership or uses of your personal information, as well as any choices you may have regarding your personal information,
 • to any other third party with your prior consent to do so.

We may transfer your personal information overseas and to jurisdictions, which may offer a level of legal protection to your information, which does not meet Malaysia legal standards. In such cases, we will take all reasonable steps to ensure that these jurisdictions provide comparable data protection standards for the protection of your personal information, in compliance with the Malaysian Personal Data Protection Act 2010 (“PDPA”). This may include binding the recipient of the personal information either by contract or corporate rules, to ensure that such recipient complies with the material provisions of the PDPA.

Cookies and Other Tracking Technologies

Technologies such as: cookies, beacons, tags, scripts or similar technologies are used by WorldRemit (Malaysia) SDN. BHD. and our marketing partners, affiliates or analytics or service providers. These technologies are used in analyzing trends, administering the website, tracking users’ movements around the website and to gather demographic information about our user base as a whole. We may receive reports based on the use of these technologies by these companies on an individual as well as aggregated basis.

We use cookies to remember users’ settings, for authentication and for enhanced user experience. Users can control the use of cookies at the individual browser level. If you reject cookies, you may still use our website, but your ability to use some features or areas of our website may be limited. Please see our Cookies Policy for further information and how to opt out.

Log Files

As is true of most web sites, we gather certain information automatically and store it in log files. This information may include internet protocol (IP) addresses, browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pages, operating system, date/time stamp, and/or clickstream data. We may combine this automatically collected log information with other information we collect about you. We do this to improve services we offer you and site functionality.

Behavioural Targeting / Re-Targeting

We partner with a third party to either display advertising on our website or to manage our advertising on other sites. Our third party partner may use technologies such as cookies to gather information about your activities on this site and other sites in order to provide you advertising based upon your browsing activities and interests. If you wish to not have this information used for the purpose of serving you interest-based ads, you may opt-out by clicking here. You will continue to receive generic ads.

Mobile Application

When you download and use our Services, we automatically collect information on the type of device you use, operating system version, and system and performance information.

We send you push notifications from time-to-time in order to update you about any events or promotions that we may be running. If you no longer wish to receive these types of communications, you may turn them off at the device level. To ensure you receive proper notifications, we will need to collect certain information about your device such as operating system and user identification information.

We collect your location based information for the purpose of [locating a place that you may be searching for in your area]. We will only share this information with our mapping provider for the sole purpose of providing you this service.

We may share your geo-location data with third parties for the purpose of them serving you ads for places (such as restaurants) in your area. If you do not wish to allow us to share your information in this manner please opt-out by contacting us at CustomerService@WorldRemit.com.

You may opt-out of location based services at any time by editing the setting at the device level or by emailing us at CustomerService@WorldRemit.com.

We use mobile analytics software to allow us to better understand the functionality of our Mobile Software on your phone. This software may record information such as how often you use the application, the events that occur within the application, aggregated usage, performance data, and where the application was downloaded from. We do not link the information we store within the analytics software to any personally identifiable information you submit within the mobile application.

Links to Other Web Sites

Our Site includes links to other Web sites whose privacy practices may differ from those of WorldRemit (Malaysia) SDN. BHD. If you submit personal information to any of those sites, your information is governed by their privacy policies. We encourage you to carefully read the privacy policy of any Web site you visit.

Security

The security of your personal information is important to us. When you enter certain information such as a credit card number on our order forms, we encrypt the transmission of that information using reasonable security measures. We follow generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to us, both during transmission and once we receive it. No method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure, however. Therefore we cannot guarantee its absolute security. If you have any questions about security on our website, you can contact us at this form.

Social Media Widgets

Our website includes Social Media Widgets or Features, such as the Facebook Like button and Twitter button which are interactive mini-programs that run on our site to provide specific services from another company (e.g. displaying the news, opinions, music, etc). Personal information, such as your email address, may be collected through the Widget. Cookies may also be set by the Widget to enable it to function properly. Information collected by this Widget is governed by the privacy policy of the company that created it.

Testimonials

We display personal testimonials of satisfied customers on our website in addition to other endorsements, where you have agreed with a third party review site that we may do so. If you wish to update or delete your testimonial, you can contact us at this form.

Correcting and Updating Your Personal Information

Upon request WorldRemit will provide you with information about whether we hold any of your personal information. You may request to review, delete or update your personal information to ensure it is accurate, by contacting us at this form. We aim to respond to your request for access within 30 days.

We will retain your information for as long as your account is active or as needed to provide you services, including a record of your Transactions on our website. If you wish to cancel your account or request that we no longer use your information to provide you services contact us at this form. We will retain and use your information as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements and will securely delete your information when we no longer have a need to retain it.

Notification of Privacy Policy Changes

We may update this privacy policy to reflect changes to our information practices. If we make any material changes we will notify you by email (sent to the e-mail address specified in your account) or by means of a notice on this website or via a link from your mobile application prior to the change becoming effective. We encourage you to periodically review this page for the latest information on our privacy practices.

Contact Information

You can contact us about this privacy policy by writing or email us at the address below:

WorldRemit (Malaysia) SDN. BHD.

Suite 3A, 3A Plaza Damas No 60 Jalan Sri Hartamas 1

50480 Sri Hartamas,

Kuala Lumpur

Malaysia

All other countries

 

Versie: met ingang van 22 mei 2018

Privacybeleid

Deze website wordt beheerd en aangeboden door WorldRemit Ltd (“WorldRemit”, “wij”, “ons”, “onze”), met als vestigingsplaats 62 Buckingham Gate, Londen, SW1E 6AJ, en indien u woonachtig bent in een land waar wij onze diensten aan u leveren en u een gebruiker bent van onze website https://www.worldremit.com/ (onze site) en/of van onze mobiele applicatie (de mobiele app), dan zijn wij een gegevensbeheerder als bedoeld in de Gegevensbeschermingswetgeving (zoals hieronder gedefinieerd). In dit Privacybeleid gelden verwijzingen naar “u” en “uw” als verwijzingen naar een gebruiker van onze website en/of van onze mobiele app.

Inleiding

We streven ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren, en op een open en transparante manier met uw informatie om te gaan.

In dit beleid (“Privacybeleid”) wordt uitgelegd welke informatie wij over u verzamelen of u aan ons verstrekt, waar we deze voor gebruiken en met wie wij de informatie delen. Het Privacybeleid omschrijft ook uw rechten en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie. Lees het onderstaande zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze uitgangspunten en werkwijze inzake uw persoonsgegevens en hoe wij daar mee omgaan.

In dit Privacybeleid wordt soms naar uw informatie verwezen als persoonsgegevens. Wij kunnen daarnaast soms ook samenvattend verwijzen naar het hanteren, verzamelen, beschermen en opslaan van uw persoonsgegevens als het verwerkenvan dergelijke persoonsgegevens.

In dit Privacybeleid verwijst de term Gegevensbeschermingswetgevingnaar de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU; samen met alle overige toepasselijke wetgeving inzake privacy of gegevensbescherming.

Welke informatie verzamelen wij over u

Wij kunnen informatie over u verzamelen, registreren en gebruiken in zowel fysieke als elektronische vorm, en zullen de gegevens bewaren, gebruiken en anderszins verwerken in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving en als omschreven in dit Privacybeleid.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen onder andere de volgende gegevens zijn:

 • uw naam;
 • uw contactinformatie, zoals e-mailadres en telefoonnummer (of een telefoonnummer dat u gebruikt om onze klantenservice te bellen);
 • uw demografische informatie, zoals leeftijd, opleiding, geslacht en interesses;
 • bewijs van uw identiteit (bijvoorbeeld paspoortinformatie);
 • unieke identificatiecodes, zoals gebruikersnaam, accountnummer en wachtwoord;
 • uw profielen en posts op andere sociale media-applicaties en diensten die wij leveren of die u ons ter beschikking stelt;
 • uw betaalgegevens of andere financiële gegevens, zoals: de naam van uw bank of betalingsprovider, uw rekeningnummer, bankcode en factuuradres; en
 • informatie over uw bezoek aan onze website, met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, via en vanaf onze site (inclusief datum en tijdstip), duur van de bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen) en methoden om van de pagina weg te browsen.

Daarnaast verzamelen we informatie over u in relatie tot andere personen (zoals details van de ontvangers van uw geldovermakingen) wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt. Door ons dergelijke informatie te verstrekken, bevestigt u dat u de vereiste toestemming van die personen heeft verkregen voor een redelijk gebruik van hun informatie voor de doelstellingen als genoemd in deze kennisgeving, of dat u anderszins toestemming heeft ons namens die personen die informatie te verstrekken. Zorg dat die andere personen op de hoogte zijn van deze kennisgeving en dat de bepalingen van deze kennisgeving duidelijk worden gecommuniceerd.

Hoe verzamelen wij informatie over u

 • Informatie die u ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Als u gebruikmaakt van onze diensten, moet u bepaalde informatie verstrekken, zoals uw naam, adres en kaartnummer, alsmede de naam en andere informatie over de ontvangers van de geldovermakingen die u ons opdraagt om uit te voeren.
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt. Dit betreft informatie over u die u aan ons verstrekt door formulieren op onze site in te vullen (bijv.: de sectie contact met ons opnemen) of door met ons te communiceren via telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat bijvoorbeeld informatie die u ons verstrekt wanneer u zich registreert op de site zodat wij contact met u kunnen opnemen, en wanneer u een probleem met onze site meldt. De informatie die u ons verstrekt kan onder andere uw naam en e-mailadres omvatten.
 • Sociale media. Afhankelijk van uw instellingen of het privacybeleid voor sociale media en messagingdiensten, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram, kan het zijn dat u ons toestemming geeft om informatie van deze accounts of diensten in te zien.
 • Andere bronnen. We kunnen informatie over u ontvangen uit andere bronnen, met inbegrip van publiekelijk beschikbare databases, en deze gegevens combineren met informatie over u waar wij al over beschikken. Dit helpt ons bij het updaten, uitbreiden en analyseren van onze records en het leveren van diensten die voor u van belang kunnen zijn.
 • Informatie die wij over u verzamelen.
  • Zoals de meeste websites maken ook wij gebruik van “cookies” om onze site en de manier waarop u deze gebruikt te verbeteren. Cookies zorgen ervoor dat een website u onthoudt. Het zijn kleine tekstbestanden die sites naar uw computer (of telefoon/tablet) sturen. Deze bestanden verbeteren het gebruik en de snelheid van de website bijvoorbeeld door uw naam en adres automatisch in tekstvelden in te vullen. Raadpleeg ons Cookies-beleid voor aanvullende informatie.
  • Daarnaast verzamelen we van elk bezoek van u aan onze site bepaalde informatie (zoals: soort browser, internet service provider (ISP), pagina's met verwijzingen/uitgangspagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstreamgegevens). We kunnen deze automatisch verzamelde loginformatie combineren met andere informatie die wij over u verzamelen.
  • Sociale media-widgets. Onze website bevat sociale media-widgets of -functies, zoals de Facebook Vind ik leuk-knop en de Twitter-knop. Dit zijn interactieve miniprogramma's die op onze site draaien en waarmee specifieke diensten van een ander bedrijf worden geleverd (zoals het weergeven van nieuws, opinies, muziek etc.). Persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, kan via de widget worden verzameld. De widget kan ook cookies plaatsen om ervoor te zorgen dat deze correct functioneert. De informatie die door deze widget wordt verzameld, wordt beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat de widget heeft gecreëerd.
  • Mobiele app:

Wanneer u onze mobiele app downloadt, zullen wij in aanvulling op de bovengenoemde informatie:

 • automatisch informatie verzamelen over het soort apparaat dat u gebruikt, de versie van het besturingssysteem, alsmede systeem- en prestatie-informatie. We kunnen u van tijd tot tijd pushberichten sturen om u te informeren over evenementen of acties die wij organiseren. Als u dergelijke communicaties niet langer wilt ontvangen, kunt u ze via de instellingen van het apparaat uitschakelen. Om ervoor te zorgen dat u de juiste kennisgevingen ontvangt, zullen wij bepaalde informatie over uw apparaat moeten verzamelen, zoals besturingssysteem en gebruikersidentificatie-informatie;
 • mogelijk uw locatie-informatie verzamelen om een locatie te vinden waar u naar zoekt in uw gebied. We zullen deze informatie uitsluitend delen met onze kaartprovider met als enige doel u te kunnen voorzien van deze dienst. Uw geolocatiegegevens kunnen worden gedeeld met externe partijen zodat zij u reclames voor locaties (bijvoorbeeld restaurants) in uw gebied kunnen sturen. U kunt er te allen tijde voor kiezen zich uit te schrijven voor deze locatiegebaseerde diensten door de betreffende instelling in het apparaat te wijzigen, of door ons een e-mail te sturen via CustomerService@WorldRemit.com; en
 • mogelijk mobiele analysesoftware gebruiken zodat we een beter inzicht krijgen in de functionaliteit van onze mobiele software op uw telefoon. Deze software kan informatie registreren, zoals hoe vaak u de mobiele app gebruikt, de gebeurtenissen die erin plaatsvinden, het totale gebruik, de prestatiegegevens en vanwaar de mobiele app werd gedownload. Wij koppelen de informatie die we opslaan in de analysesoftware niet aan persoonsgegevens die u ons verstrekt via de mobiele app.

Hoe we uw informatie gebruiken

Ons primaire doel van het verzamelen van gebruikersinformatie is u een veilige, soepele, efficiënte en maatwerkervaring bieden en u de diensten leveren waar u ons om heeft gevraagd. Daarnaast kunnen we de door u verstrekte informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat de content op onze site op de meest effectieve wijze voor u en uw computer of apparaat wordt gepresenteerd.

We gebruiken uw informatie specifiek voor de volgende doeleinden:

 • het nakomen van onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten die wij met u zijn aangegaan, of uit toepasselijke wetgeving, en het leveren van de diensten aan u in navolging van onze voorwaarden en van dit Privacybeleid;
 • het registreren van uw WorldRemit-account;
 • het uitvoeren van uw transactie-/(opwaardering prepaid)-verzoek;
 • het zenden van bevestigingen naar u;
 • u informeren over wijzigingen in onze diensten;
 • het voorkomen van fraude;
 • ervoor zorgen dat inhoud van onze site op de meest effectieve wijze voor u en uw computer wordt gepresenteerd;
 • het versturen van marketingcommunicatie, mits u tijdens een verkoop (of onderhandelingen over een verkoop) van onze producten of diensten uw contactgegevens heeft verstrekt en dat u niet heeft besloten zich uit te schrijven voor dergelijke communicatie, in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving (met inbegrip van de Europese Richtlijn 2002/58/EG en de 2003 Richtlijn betreffende Privacy en Elektronische communicatie (EG-richtlijn);
 • het beheren van onze site en voor interne handelingen, zoals het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, research, statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze site en onze diensten veilig en beveiligd te houden;
 • het meten van of inzicht krijgen in de effectiviteit van reclames die wij u en anderen aanbieden, en het aanbieden van relevante reclames aan u;
 • het doen van suggesties en aanbevelingen aan u en andere gebruikers van onze site over diensten die voor u of hen van belang kunnen zijn; en
 • het weergeven van persoonlijke ervaringsverhalen van tevreden klanten op onze website, in aanvulling op andere aanbevelingen, wanneer u met een externe beoordelingssite bent overeengekomen dat wij dit mogen doen. Als u uw ervaringsverhaal wilt aanpassen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.

Juridische grondslag voor het gebruik van uw persoonlijke informatie

De wet staat toe dat we uw persoonsgegevens gebruiken zoals we dat doen, omdat de verwerking ervan:

 • noodzakelijk is voor de rechtmatige belangen die wij nastreven, namelijk:
  • het uitvoeren en beheren van onze bedrijfsactiviteiten;
  • het voorkomen van fraude;
  • het leveren van onze diensten;
  • het evalueren, ontwikkelen of verbeteren van onze diensten;
  • u informeren over relevante producten en diensten die u gebruikt;
  • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om informatie op te slaan en openbaar te maken wanneer nodig; en/of
  • u een efficiënte en soepele klantervaring bieden;
 • noodzakelijk is voor de nakoming van ons contract met u om u onze diensten te leveren;
 • noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons is opgelegd; of
 • door u is toegestaan, omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Uw informatie delen

De volgende categorieën ontvangers kunnen uw persoonlijke informatie ontvangen en verwerken voor de doelstellingen die in dit Privacybeleid zijn genoemd:

 • We kunnen gegevens openbaar maken om onze diensten te leveren, om te voldoen aan wettelijke vereisten, om ons beleid toe te passen, om samen te werken met wettelijke of regelgevende autoriteiten voor zover vereist volgens de toepasselijke wetgeving en om onze rechten en eigendommen te beschermen.
 • De persoonlijke informatie die u ons verstrekt kan ook worden gedeeld met externe bedrijven, agenten, contractanten, dienstverleners of gerelateerde ondernemingen, inclusief en zonder beperking:
  • met kredietinformatiebureaus om uw identiteit te verifiëren, of met ontvangers van het geld dat via de dienst is overgemaakt, voor zover nodig om onze diensten aan u te kunnen leveren, om te reageren op uw vragen of voor elk ander gerelateerd doel, en
  • met instanties voor fraudepreventie die de informatie kunnen gebruiken om fraude en witwassen te voorkomen, en om uw identiteit te verifiëren (opgemerkt wordt dat aan diegenen die fraude hebben gepleegd, diensten, financiering of een dienstverband kunnen worden geweigerd). Voor aanvullende informatie over hoe uw informatie wordt gebruikt door ons en deze instanties voor fraudepreventie kunt u contact met ons opnemen via fraud@worldremit.com).
 • We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met:
  • andere bedrijven die wij opdracht hebben gegeven om diensten voor of aan ons te leveren;
  • andere externe partijen voor doeleinden die redelijkerwijs kunnen worden afgeleid van de omstandigheden waaronder de informatie werd verstrekt;
  • andere zakelijke entiteiten, mochten we voornemens zijn daarmee te fuseren, of daardoor te worden overgenomen, of mocht die zakelijke entiteit in ons investeren, of mochten we een zakelijke herstructurering ondergaan;
  • elke rechtsopvolger, in het geval er sprake is van een liquidatie of faillissement van WorldRemit; en
  • elke andere externe partij, maar dan alleen na uw voorafgaande toestemming.

Koppelingen naar andere sites

Onze website kan koppelingen naar andere sites bevatten, dit geldt ook voor onze sociale media-knoppen. Ondanks dat we trachten alleen koppelingen te maken met websites die onze hoge normen en ons respect voor privacy delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacypraktijken van de andere websites en een koppeling houdt geen goedkeuring van die website in. Zodra u via onze website naar een andere website gaat, bent u gehouden aan de voorwaarden van die website, inclusief maar niet beperkt tot het internetprivacybeleid en werkwijzen. Controleer deze beleidslijnen alvorens u gegevens op deze websites invoert.

Behavioural targeting/re-targeting

We werken samen met externe partijen om reclames op onze website weer te geven of om onze reclames op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen gebruik maken van technologieën, zoals cookies, om informatie over uw activiteiten op deze site en andere sites te verzamelen teneinde u te voorzien van reclames die zijn afgestemd op uw browsingactiviteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van reclame op basis van uw interesses, kunt u zich hiervoor uitschrijven door hier te klikken. U blijft dan wel algemene reclames ontvangen.

Hoe we uw informatie beschermen

Wij zorgen ervoor dat er passende technische, fysieke, elektronische en administratieve beschermingsmiddelen aanwezig zijn die uw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang. Wanneer u bepaalde informatie invoert op onze bestelformulieren, zoals een creditcardnummer, versleutelen wij de verzending van die informatie middels redelijke beveiligingsmethoden. We volgen de algemeen geaccepteerde bedrijfsnormen aangaande de bescherming van persoonlijke informatie die aan ons wordt gezonden, zowel tijdens de verzending als nadat wij het hebben ontvangen.

Helaas is de verzending van informatie via het internet (met inbegrip van e-mail) niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van de gegevens die naar onze site zijn verzonden, niet garanderen; elke verzending vindt plaats voor uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsmaatregelen hanteren om onbevoegde toegang te voorkomen.

Hoelang wij uw informatie bewaren

Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen slechts zo lang bewaren als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelstellingen, of als vereist om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die aan ons zijn opgelegd. Dit omvat het regelmatig nakijken van onze bestanden om te controleren of de informatie accuraat, actueel en nog steeds vereist is.

De periode van bewaring van informatie over u is afhankelijk van het soort informatie en het doel waarvoor we het gebruiken. Normaal gesproken bewaren we onze records tot maximaal 7 jaar na beëindiging van uw relatie met ons, teneinde te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen uw contactinformatie, verzameld om u marketingcommunicatie te kunnen sturen in overeenstemming met dit beleid, bewaren zolang u uw inschrijving voor het ontvangen ervan niet beëindigt.

Gegevens buiten de EER versturen

Gegevens die u via onze site of mobiele app verstrekt, worden verzonden naar en opgeslagen op beveiligde servers binnen de EER die eigendom zijn van ons of namens ons worden beheerd. Gegevens kunnen worden overgedragen naar, of worden opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) en kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons werkt, of voor een van onze dienstverleners, gerelateerde bedrijven, agenten of contractanten. Dergelijke overdrachten kunnen worden uitgevoerd om de dienst te kunnen leveren, om onze site, mobiele app of diensten te verbeteren, of om te assisteren bij beveiligings- of fraudepreventieactiviteiten.

Wanneer ontvangers zich buiten de EER bevinden, zorgen wij ervoor dat zij een afdoende beveiligingsniveau hanteren voor uw persoonsgegevens of dat de overdracht anderszins is toegestaan volgens de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, door middel van methoden, met inbegrip van standaard contractuele clausules, bindende bedrijfsregels, registratie voor het Privacy Shield programma, of door zich te verlaten op een relevant besluit van de Europese Commissie ten aanzien van geschiktheid of op andere wettelijke gronden of voorwaarden, altijd in overeenstemming met de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk of passend is, zullen we ons verlaten op uw toestemming als de wettelijke basis voor overdracht van uw persoonsgegevens naar buiten de EER, hoewel dit geen gebruikelijke gang van zaken is. Wanneer hiervan sprake is, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken.

Afmelden

Daar waar vereist volgens de Gegevensbeschermingswetgeving krijgt u wanneer u ons uw persoonlijke informatie verstrekt de keuze om u aan of af te melden voor marketingcommunicatie.

U heeft de keuze zich op elk gewenst moment “af te melden” voor onze mailinglijst voor marketingcommunicatie, attenderingen en updates, waardoor elke toekomstige overdracht van marketingcommunicatie via e-mail wordt voorkomen.

Elke elektronische mailing die wij u sturen bevat informatie over hoe u zich kunt afmelden. U kunt echter ook een e-mail sturen naar CustomerService@WorldRemit.com met in de onderwerpregel “DRINGEND AFMELDINGSVERZOEK” en in het tekstblok het e-mailadres dat u wilt laten verwijderen.

Wij zullen elk afmeldingsverzoek van u onmiddellijk behandelen.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht:

 • geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens (d.w.z. voor welk doel, welk soort persoonsgegevens, aan welke ontvangers deze openbaar worden gemaakt, elke externe bron waarvan de gegevens afkomstig zijn, bevestiging of we gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, alsmede de logica, het belang en de verwachte consequenties). Het doorlezen van dit Privacybeleid maakt deel uit van uw recht op informatie;
 • om te verzoeken om toegang tot of een afschrift van persoonsgegevens die wij van u aanhouden;
 • om uw persoonsgegevens te rectificeren als u van mening bent dat deze onjuist of niet actueel zijn;
 • om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen als u van mening bent dat we niet het recht hebben deze aan te houden;
 • om uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover een dergelijke verwerking is gebaseerd op eerder verkregen toestemming);
 • om ons op enig moment te vragen te stoppen of te starten met het versturen van marketingberichten door gebruik te maken van onderstaande contactinformatie;
 • om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • op gegevensportabiliteit (enkele van uw persoonsgegevens naar elders verplaatsen) onder bepaalde omstandigheden; en
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden.

U kunt contact met ons opnemen via CustomerService@WorldRemit.com als u een van deze rechten wilt doen gelden. Wij zullen onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van uw rechten als betrokkene nakomen.

Elk verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens moet op schrift zijn gesteld en we zullen trachten binnen een redelijke termijn te reageren, in elk geval binnen één maand (drie maanden voor complexe of meerdere verzoeken), in navolging van de Gegevensbeschermingswetgeving. We behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding in rekening te brengen (als vergoeding van de kosten voor het aanleveren van de informatie) of om te weigeren te reageren wanneer verzoeken klaarblijkelijk ongegrond of buitensporig zijn: in dat geval zullen we de situatie aan u uitleggen en zullen we u informeren over uw rechten.

Wij streven ernaar ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u aanhouden te allen tijde accuraat is. Teneinde ons te assisteren bij het actueel houden van uw informatie, dient u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonsgegevens. Op uw verzoek zullen wij redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens accuraat zijn en we zullen alle persoonsgegevens die onjuist zijn onverwijld rectificeren, in elk geval binnen één maand na uw verzoek daartoe.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Elke wijziging die wij in de toekomst aanbrengen in ons Privacybeleid zal op deze pagina worden gepost en, voor zover aan de orde, via e-mail kenbaar gemaakt aan u. Controleer regelmatig of er sprake is van updates of wijzigingen in ons Privacybeleid.

Klachten

Vragen, opmerkingen en verzoeken ten aanzien van dit Privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan:

WorldRemit Ltd

62 Buckingham Gate

Londen, SW1E 6AJ

Verenigd Koninkrijk

E-mail: dit formulier

U kunt deze contactgegevens ook gebruiken als u een klacht wilt indienen over ons ten aanzien van uw privacy.

Als u zich zorgen maakt over ons gebruik van uw informatie, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij:

 • het bureau van de Information Commissioner, die het gebruik van persoonsgegevens in het Verenigd Koninkrijk regelt en er toezicht op houdt, en wel via de hulplijn op 0303 123 1113; of
 • als u zich in een ander EU- of EFTA-land bevindt, bij de nationale toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming in dat land (een lijst daarvan vindt u op: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).